Rettigheter på sykehus og i spesialisthelsetjenesten

Her ser du hvilke rettigheter du har når du er henvist til utredning eller behandling på sykehus eller hos spesialist.

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Norsk helsenett. Rettigheter på sykehus og i spesialisthelsetjenesten. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert torsdag 15. april 2021 [hentet mandag 11. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/rettigheter/sykehus-og-spesialist/