Rettigheter på sykehus og i spesialisthelsetjenesten

Her ser du hvilke rettigheter du har når du er henvist til helsehjelp på sykehus eller hos spesialist.

Pasient- og brukerombudet

Ombudet hjelper deg med spørsmål om helsetjenester, og gir råd og veiledning om rettighetene dine.

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Norsk helsenett. Rettigheter på sykehus og i spesialisthelsetjenesten. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 15. april 2021 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/rettigheter/sykehus-og-spesialist/