Arbeidstaker, au pair, student eller pensjonist i et annet EU/EØS-land eller Sveits?

På denne siden finner du en oversikt over ulike persongrupper. Hvilken gruppe du tilhører, kan ha betydning for hvilke helsetjenester du kan få dekket.

Tre smilende kvinner i ulik alder

Arbeidstakere

​Utsendt arbeidstaker

Du regnes som utsendt arbeidstaker når du jobber midlertidig i et annet EU/EØS-land eller Sveits for din arbeidsgiver i Norge og du mottar lønn fra denne arbeidsgiveren. Du beholder medlemskapet i den norske folketrygden.

Les mer på siden «Utsendt arbeidstaker i Norge fra land innenfor EU/EØS eller Sveits».

Arbeidstaker

Du regnes som arbeidstaker når du som privatperson tar arbeid i et annet EU/EØS-land eller Sveits. Du mister medlemskapet i den norsk folketrygden, og du må undersøke om du blir medlem i en trygdeordning i arbeidslandet.

Les mer på siden «Arbeidstaker i EU/EØS-området».

Selvstendig næringsdrivende

Når du arbeider som selvstendig næringsdrivende i et annet EU/EØS-land eller Sveits, mister du medlemskapet i den norsk folketrygden. Du må undersøke om du blir medlem i en trygdeordning i arbeidslandet.

Les mer på siden «Selvstendig næringsdrivende i EU/EØS og Sveits».

Utsendt selvstendig næringsdrivende

Du regnes som utsendt selvstendig næringsdrivende når du jobber midlertidig i et annet EU/EØS-land eller Sveits og er ute på oppdrag for deg selv. Det er et krav at arbeidet du utfører, tilsvarer arbeidet du gjør i Norge. Du beholder medlemskapet i den norsk folketrygden.

Les mer på siden «Selvstendig næringsdrivende i EU/EØS og Sveits».

Au pair

Når du arbeider som au pair i et annet EU/EØS-land eller Sveits, regnes du som arbeidstaker. Du mister medlemskapet i den norsk folketrygden, og du må undersøke om du blir medlem i en trygdeordning i arbeidslandet.

Les mer om å være arbeidstaker i EU/EØS-området.

Frilanser

Du regnes som frilanser når du utfører arbeid eller oppdrag på egen hånd i et annet EU/EØS-land eller Sveits uten å være i et ansettelsesforhold og uten å være selvstendig næringsdrivende. Du mister medlemskapet i den norsk folketrygden, på samme måte som arbeidstakere som ikke er utsendt.

Les mer om å være arbeidstaker i EU/EØS-området.

Studenter

​Når du er heltidsstudent på en høgskole eller et universitet som er godkjent av Lånekassen eller Nav, beholder du medlemskapet i den norsk folketrygden mens du studerer i et EU/EØS-land eller Sveits. Undervisningen og eksamen må foregå ved det utenlandske lærestedet. 

Studenter som tar ex.phil. og ex.fac. i utlandet, regnes ikke som heltidsstudenter, og de har dermed ikke helserettigheter som student.

Hvis du tar arbeid av noen som helst art mens du studerer i utlandet, mister du medlemskapet i den norske folketrygden. Da bør du undersøke med landet der du studerer, om du blir medlem i en trygdeordning i dette landet.

Les mer på disse sidene:

Pensjonister

​Når du flytter til et annet EU/EØS-land eller Sveits, avhenger dine rettigheter som pensjonist av om du er alderspensjonist/uføretrygdet eller AFP-pensjonist.​

Les mer på disse sidene:

Grensearbeidere

En grensearbeider er en som utfører, eller har utført, lønnet arbeid eller selvstendig virksomhet i ett EU/EØS-land og er bosatt i et annet EU/EØS-land. Det er et krav om dag- eller ukependling.

Les mer om å være grensearbeider i EU/EØS-land.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Arbeidstaker, au pair, student eller pensjonist i et annet EU/EØS-land eller Sveits?. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 11. mars 2024 [hentet fredag 21. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/bo-i-utlandet/arbeidstaker-student-eller-pensjonist-i-eu-eos-og-sveits/

Sist oppdatert mandag 11. mars 2024