Arbeidstaker, au pair, student eller pensjonist i et annet EU/EØS-land eller Sveits?

På denne siden finner du en oversikt over ulike persongrupper. Hvilken kategori hører du inn under?

Tre smilende kvinner i ulik alder

Arbeidstakere

​Utsendt arbeidstaker

Du regnes som utsendt arbeidstaker når du jobber midlertidig i et annet EU/EØS-land eller Sveits for din arbeidsgiver i Norge og du mottar lønn fra denne arbeidsgiveren. Du beholder medlemskapet i den norske folketrygden.

Arbeidstaker

Du regnes som arbeidstaker når du som privatperson tar arbeid i et annet EU/EØS-land eller Sveits. Du mister medlemskapet i norsk folketrygd og må undersøke om du blir medlem i en trygdeordning i arbeidslandet.

Selvstendig næringsdrivende

Du regnes som selvstendig næringsdrivende når du arbeider som selvstendig næringsdrivende i et annet EU/EØS-land eller Sveits. Du mister medlemskapet i norsk folketrygd og må undersøke om du blir medlem i en trygdeordning i arbeidslandet.

Utsendt selvstendig næringsdrivende

Du regnes som utsendt selvstendig næringsdrivende når du jobber midlertidig i et annet EU/EØS-land eller Sveits og er ute på oppdrag for deg selv. Det er et krav at arbeidet du utfører tilsvarer arbeidet du gjør i Norge. Du beholder medlemskapet i folketrygden.

Au pair

Når du arbeider som au pair i et annet EU/EØS- land eller Sveits, regnes du som arbeidstaker. Du mister medlemskapet i norsk folketrygd og må undersøke om du blir medlem i en trygdeordning i arbeidslandet.

Frilanser

Du regnes som frilanser når du utfører arbeid eller oppdrag på egen hånd i et annet EU/EØS-land eller Sveits, uten å være i et ansettelsesforhold og uten å være selvstendig næringsdrivende. Du mister medlemskap i norsk folketrygd, på samme måte som arbeidstakere som ikke er utsendt.

Studenter

​Når du er heltidsstudent på høgskole eller universitet som er godkjent av Lånekassen eller NAV, beholder du medlemskapet i norsk folketrygd mens du studerer i EU/EØS eller Sveits. Undervisningen og eksamen må foregå ved det utenlandske lærestedet. Studenter som tar ex. phil. og ex. fac. i utlandet, regnes ikke som heltidsstudenter, og har dermed ikke helserettigheter som student. Dersom du tar arbeid av noen som helst art mens du studerer i utlandet, mister du medlemskapet i norsk folketrygd. Da bør du undersøke med landet der du studerer om du blir medlem i en trygdeordning i dette landet.

Pensjonister

​Når du flytter til et annet EU/EØS-land eller Sveits, avhenger dine rettigheter som pensjonist av om du er alderspensjonist/uførepensjonist eller AFP-pensjonist.​

Grensearbeidere

En grensearbeider er en som utfører, eller har utført, lønnet arbeid eller selvstendig virksomhet i et EU/EØS-land og er bosatt i et annet EU/EØS-land. Det er et krav om dag- eller ukependling.

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert onsdag 10. mars 2021