Hårprodukter

Hårprodukter inneholder ulike kjemikalier og giftigheten av produktene varierer. Sjampo og balsam er lite farlig å smake på, mens produkter til hårfarging og bleking kan være mer problematisk.

Det legges foliestriper i håret til en person

Er hårprodukter giftige?

Sjampo

Å smake på sjampo er lite farlig. Såpestoffene (tensider) i sjampo kan virke irriterende på slimhinnene i munn og mage. Ved inntak kan symptomer som kvalme, magesmerter, oppkast og diaré forekomme. Symptomene er ofte kortvarige og selvbegrensende, og kan stort sett ses an hjemme uten legeoppfølging.

Førstehjelp etter uhell med sjampo

Ved svelging:

 • Skyll munn og gi drikke. Se an hjemme
 • Til lege ved kraftige eller langvarige symptomer, eller andre symptomer enn mage-tarm symptomer (for eksempel vedvarende hoste eller pustebesvær)

Ved søl i øyet:

 • Fjern eventuelle kontaktlinser
 • Skyll øyet med rennende, lunkent vann i 5-15 minutter
 • Ved rødme, ubehag og/eller fremmedlegemefølelse på øyet, se an hjemme i inntil 24 timer. Ved fortsatt symptomer, kontakt lege for vurdering
 • Ved vedvarende ubehag som smerter, tåkesyn, rennende øyne utover 2 timer etter endt skylling, kontakt lege for vurdering

Balsam

Hårbalsam er lite giftig ved en smak. Disse produktene inneholder ofte kationiske tensider av en lite giftig type.

Symptomer etter uhell med hårbalsam

 • Kvalme, magesmerter
 • Oppkast, diaré
 • Øyeirritasjon ved søl i øyet

Førstehjelp ved forgiftning med balsam

Ved svelging:

 • Skyll munn og gi drikke
 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet har drukket større mengder

Ved søl i øyet:

 • Skyll med rennende, lunkent vann i 5-15 minutter
 • Kontakt lege ved vedvarende ubehag etter skylling

Tørrsjampo

Å smake på tørrsjampo er stort sett lite farlig. Tørrsjampo finnes i pulverform og som sprayvarianter med aerosoler.

Symptomer etter uhell med tørrsjampo

Ved svelging:

 • Tørrsjampo er lite giftig, og symptomer forventes ikke ved små inntak

Ved søl i øyet:

 • Mekanisk irritasjon av pulverrester
 • Øyeirritasjon

Ved inhalasjon:

 • Hoste og nysing
 • Luftveisplager
 • Oppkast

Førstehjelp etter uhell med tørrsjampo

Ved svelging:

 • Gi drikke
 • Ved luftveissymptomer, se inhalasjon

Ved søl i øyet:

 • Skyll med lunkent, rennende vann i 5 minutter
 • Kontakt lege ved vedvarende ubehag etter skylling

Ved inhalasjon:

 • Ved lette og kortvarige symptomer som hoste og forbigående luftveisplager, se an hjemme
 • Ved alvorlige luftveissymptomer, ring 113

Hårbleking

Hårblekemidler kan inneholde hydrogenperoksid som kan være svært irriterende for øyne og slimhinner. Ved lang kontakttid eller høy konsentrasjon kan det bli etseskader.

Førstehjelp ved uhell med hårbleking

Ved svelging​​:

 • Gi drikke
 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging

Søl i øyne:

 • Skyll straks med rennende lunkent vann og myk stråle. Lang skylletid kan være aktuelt
 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging og skylletid

Søl på huden​​:

 • Skyll og vask go​dt
 • For informasjon og behandlin​​gsråd, se også hydrogenperoksid.

Hårfarging

Hårfargingsprodukter inneholder fo​​rskjellig typer kjemikalier som for eksempel etanol, alkalier og hydrogenperoksid. Hårfargingsproduktene varierer i sammensetning og giftighet.

Førstehjelp ved uhell med hårfarge

​​Ved svelging:

 • Gi drikke
 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging

Hårfarge kan i verste fall gi etseskader på slimhinnene og andre symptomer som bør behandles hos lege snarest.

Søl i øyne​:

 • Skyll godt med rennende lunkent vann og myk stråle. Lang skylletid kan være aktuelt
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging (22 59 13 00)

Søl på hud:

 • Skyll og vask g​​odt

Stylingprodukter

Hårstylingsprodukter inkluderer alt fra voks til hårspray. Hårstylingsprodukter inneholder ofte etanol og/eller isopropan​ol, og eventuelt andre løsningsmidler. Giftigheten av produktene varierer.

Symptomer ved forgiftning med stylingprodukter

Ved svelging:

 • Kvalme
 • Brekninger
 • Diare

Ved søl i øyet:

 • Irritasjon
 • Rødhet

Første​hjelp ved forgiftning med stylingprodukter

Ved svelging:

 • Gi drikke

Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom:

 • Det er inntatt mer enn en smak
 • Produktet er sprayet i munnen

Ved søl i øyet:

 • Skyll straks med rennende lunkent vann og myk stråle
 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging

Ved inhalasjon​:

 • Sørg for frisk luft og​​ hvile.

For mer informasjon om etanol- eller isopropanolforgiftning, se også alkoholforgiftning eller isopropanol.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Hårprodukter. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert lørdag 11. desember 2021 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/harprodukter/

Sist oppdatert lørdag 11. desember 2021