Hårprodukter

Hårprodukter inneholder fo​​rskjellige typer kjemikalier og giftigheten av produktene varierer. Uhell med balsam og stylingprodukter gir ofte lette symptomer. Uhell kan være søl i øyne eller barn som har smakt på et produkt. Uhell med hårfarge og hårbleking kan gi sterkere symptomer.

Det legges foliestriper i håret til en person

Er hårprodukter giftige?

Illustrasjon: Arne Trautmann / Mostphotos

Balsam

Hårbalsam er lite giftig ved en smak. Disse produktene inneholder ofte kationiske tensider av en lite giftig type.

Symptomer på forgiftning av hårbalsam

Hårbalsam kan gi kvalme og oppkast hvis ​det drikkes i litt større mengder.

Søl i øynene kan gi en irritasjon i øynene.

Førstehjelp

Svelging av balsam

Dersom barnet ditt har smakt på hårbalsam, gi det litt å drikke. Kontakt Giftinformasjonen dersom barnet har drukket større mengder.

Sprut av balsam i øyne

Dersom du eller barnet ditt har fått hårbalsam i øynene, skyll straks med rennende lunkent vann. Kontakt lege ved vedvarende ubehag etter skylling.

Hårbleking

Hårblekemidler kan inneholde hydrogenperoksid som kan være svært sterkt for øynene og slimhinnene, og ved høy nok konsentrasjon eller lang kontakttid gi etseskade.

Førstehjelp ved uhell med hårbleking

Ved svelging​​

 • gi drikke
 • kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging

Hårbleking kan i verste fall gi etseskade i slimhinner og andre symptomer som må behandles.

Søl i øyne

Hårbleking kan i verste fall gi etseskade i øynene.​

 • skyll straks med rennende lunkent vann og myk stråle. Det kan være behov for å skylle over lengre tid.
  kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging og om skylletid

Søl på huden​​

 • skyll og vask go​dt
 • for informasjon og behandlin​​gsråd, se også hydrogenperoksid.

Hårfarging

Hårfargingsprodukter inneholder fo​​rskjellig typer kjemikalier som for eksempel etanol, alkalier og hydrogenperoksid. Hårfargingsproduktene varierer i sammensetning og giftighet.

Førstehjelp ved uhell med hårfarge

​​Ved svelging

 • gi drikke
 • kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging

Hårfarge kan i verste fall gi etseskader i slimhinnene og andre symptomer som bør behandles hos lege snarest.

Søl i øyne​

 • skyll godt med rennende lunkent vann og myk stråle. Det kan være behov for skylling over lengre tid
 • kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging (22 59 13 00)

Søl på huden

 • skyll og vask g​​odt

Stylingprodukter

Hårstylingprodukter inkluderer alt fra voks til hårspray. Hårstylingsprodukter inneholder ofte etanol og/eller isopropan​ol, og eventuelt andre løsningsmidler. Giftigheten av produktene varierer.

Symptomer

Å smake på produktene er lite farlig, men kan gi

 • kvalme
 • brekninger
 • diare

Ved sprut i øyenene kan det gi

 • irritasjon
 • rødhet

Første​hjelp

Ved svelging av stylingprodukter

 • gi drikke

Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00):

 • hvis det er svelget mer enn en liten smak
 • inntatt mer enn en smak
 • det er sprayet i munnen

Øyne​​​

 • skyll straks med rennende lunkent vann og myk stråle
 • kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Inhalasjon​

 • sørg for frisk luft og​​ hvile.

For mer informasjon om etanol- eller isopropanolforgiftning, se også alkoholforgiftning eller isopropanol.