Lampeolje

Å smake på lampeolje kan være farlig dersom det kommer over i luftveiene. Det kan føre til alvorlig lungepåvirkning.

Brennende parafinlampe i vinduspost

Parafinlamper inneholder lampeolje som kan gi alvorlige lungereaksjoner ved svelging

Lampeolje er et petroleumsdestillat. Å få i seg en slurk av dette produktet kan føre til alvorlig lungepåvirkning.

Du bør ikke forsøke å kaste opp hvis du har fått i deg lampeolje, da det kan øke faren for å få det over i luftveiene.

For mer informasjon om symptomer, oppfølging og behandling etter uhell med lampeolje, les artikkelen oljebaserte produkter.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Lampeolje. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert tirsdag 6. april 2021 [hentet lørdag 2. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/lampeolje/

Sist oppdatert tirsdag 6. april 2021