Bekymret etter soppmåltid?

Giftinformasjonen får mange henvendelser fra personer som er engstelig etter soppmåltid, men oftest er det ikke grunn til bekymring. Store soppmåltider eller lite varmebehandlet matsopp kan gi symptomer som ikke trenger videre oppfølging.

Hvit skål med soppsuppe, med gule kantareller ved siden av, liggende på en grønn skogbunn

Sopp er tungt fordøyelig, og enkelte kan oppleve lette og forbigående symptomer fra magen etter et stort soppmåltid.

Årsaker til symptomer som ikke skyldes soppforgiftning

 • Sopp er tungt fordøyelig
 • Utilstrekkelig varmebehandling av soppen
 • Inntak av gammel eller halvråtten sopp
 • Allergiske reaksjoner hos enkelte personer

Symptomer kan være kvalme, magesmerter, oppkast og diaré. Lette symptomer etter inntak av matsopp er ikke farlig, og går normalt over av seg selv. Ved kraftige eller langvarige symptomer kan det være aktuelt å kontakte lege.

Symptomer etter soppinntak

Sopp som er sjekket på soppkontroll

Har du kontrollert soppene på soppkontroll er alvorlig soppforgiftning utelukket. Sopp er tungtfordøyelig og ferskvare. Det kan derfor likevel oppstå lette symptomer fra mage og tarm etter måltid med sopp sjekket på soppkontroll. Videre tiltak er ikke nødvendig. Ved kraftige eller langvarige symptomer kan det bli aktuelt å kontakte lege.

Sopp kjøpt i butikk

Ved inntak av sopp kjøpt i butikk skal alvorlig soppforgiftning være utelukket. På lik linje med sopp plukket i skogen kan det oppstå symptomer fra mage og tarm, da sopp er tungtfordøyelig og ferskvare. Ved lette symptomer fra mage og tarm etter soppmåltid med sopp fra butikken skal det ikke være nødvendig med videre tiltak. Ved kraftige eller langvarige symptomer kan det bli aktuelt å kontakte lege.

Selvplukket matsopp som ikke er kontrollert på soppkontroll

Engstelig under 1 døgn etter et soppmåltid

 • Inntak av gammel sopp, større måltider eller utilstrekkelig varmebehandlet matsopp kan gi symptomer fra 30 minutter etter inntaket selv om soppen ikke er giftig. Lette symptomer fra mage og tarm som oppstår tidlig kan vanligvis sees an hjemme. Ved inntak av sopp som gir alvorlig forgiftning med organskade kommer symptomene fra 6 timer etter inntak.
 • Ved kraftige, langvarige symptomer (for eksempel vanntynn diaré) eller mistenkt inntak av giftig sopp kontakt lege eller Giftinformasjonen. 

Engstelig over 1 døgn etter et soppmåltid

Ved vedvarende symptomer fra mage og tarm eller mistenkt inntak av giftig sopp kontakt lege eller Giftinformasjonen for vurdering.

Tiltak for å unngå soppforgiftning

 • Plukk en og en sopp, slik at du er sikker på at du ikke får med deg ukjent sopp
 • Legg ulike sopparter i forskjellige esker/poser
 • Ikke spis gammel sopp
 • Gå over alle soppene etter sanking, og børst bort overflødig jord og sand
 • Ikke spis sopp du er usikker på!
 • Kontroller alle soppene på digital eller fysisk soppkontroll (soppkontroll.no)

Har du fulgt rådene over og får lette symptomer fra mage og tarm, er det ikke nødvendig med videre tiltak. Ved kraftige eller langvarige symptomer kan det bli aktuelt å kontakte lege.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Bekymret etter soppmåltid?. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 5. juni 2024 [hentet lørdag 22. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/sopp/bekymret-etter-soppmaltid/

Sist oppdatert onsdag 5. juni 2024