Klage og erstatning

Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen du har fått, eller mener du ikke har fått den helsehjelpen du har krav på, kan du klage.

Pasient- og brukerombudet kan bistå deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning.

Skjema for rettighetsklage

Helse Sør-Øst

Alle sykehusene i Helse Sør-Øst tilbyr elektronisk skjema for rettighetsklage, unntatt

  • Lovisenberg Diakonale Sykehus
  • Diakonhjemmet sykehus
  • Revmatismesykehuset
  • Betanien Hospital Skien

Skjema for rettighetsklage hos Helse Sør-Øst.

Helse Nord

Alle sykehusene i Helse Nord tilbyr elektronisk skjema for rettighetsklage.

Skjema for rettighetsklage hos Helse Nord.

Fristen for å klage på vedtak fra Helfo er vanligvis 6 uker fra du mottok vedtaket.

Pasient- og brukerombudet

Ombudet hjelper deg med spørsmål om helsetjenester, og gir råd og veiledning om rettighetene dine.