Andres innsyn i din pasientjournal

Det kan være viktig for helsepersonell som behandler deg å ha tilgang til pasientjournalen din, men i utgangspunktet skal ingen andre enn deg selv ha tilgang til opplysningene i den.

eldre mann som stirrer på pc på et skrivebord, sett fra siden

Illustrasjon: Andrey Popov / Mostphotos

Hvem kan se opplysningene i pasientjournalen din?

Helsepersonell som gir deg behandling

Helsepersonell som behandler deg kan få tilgang til pasientjournalen din hvis det er nødvendig for å gi deg forsvarlig behandling. Du kan motsette deg slikt innsyn, men da må det vurderes om det er forsvarlig å gi deg helsehjelp uten tilgang til opplysningene.

Opplysningene i journalen er uansett underlagt taushetsplikt.

Via tilgangsloggen kan du se hvilke sykehusansatte som har gjort oppslag i pasientjournalen din fra Helse Nord, Helse Vest eller Helse Sør-Øst.

Nærmeste pårørende

Dine nærmeste pårørende skal få innsyn i din pasientjournal hvis du samtykker til det eller forholdene tilsier det, for eksempel hvis du er bevisstløs. Foreldre til barn under 16 år har i utgangspunktet rett til å få se barnets journal, men det finnes unntak fra dette.

Nærmeste pårørende har innsynsrett i en avdød pasients journal, så fremt ikke særlige grunner taler mot det.

Andre, via fullmakt

Du kan også gi andre fullmakt til å få innsyn i din pasientjournal, eller du kan få innsyn i deres pasientjournal via fullmakt.

Sjekk hvem som har hatt innsyn i din pasientjournal

Tilgangsloggen viser hvem som har gjort oppslag i pasientjournalen din, og hvilke dokumenter som er åpnet.

Du kan reservere deg mot digital visning

Pasientjournalen på helsenorge.no er bare et tilbud til dem som ønsker det. Det kan være at du ønsker at pasientjournalen din ikke skal være tilgjengelig på Helsenorge, for eksempel hvis det er flere enn deg selv som har tilgang til din BankID eller annen innloggingsinformasjon.

Du har fortsatt rett til innsyn i din egen journal, selv om du ikke ønsker at det skal skje via Helsenorge.

Slik reserverer du deg mot digital visning på Helsenorge

Du kan reservere deg mot digital visning på helsenorge.no ved å endre personverninnstillingene i profilen din på Helsenorge, eller ved å fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor. Du kan gjenopprette tilgangen på samme måte, med samme skjema.

For voksne:

For barn under 12 år:

På helsenorge.no kan du få fjernet eller gjenopprettet tilgangen for barn under 12 år som du har foreldreansvar for ved å endre profilinnstillingene for dem. Du kan også fylle ut og sende inn dette skjemaet:

Hvis du angrer på at du reserverte deg mot digital visning

Hvis du angrer eller ombestemmer deg kan du få gjenåpnet tilgangen ved å benytte skjemaene ovenfor.

Sperre journalen for helsepersonell

Ønsker du å sperre journalen din slik at bestemte helsepersonell ikke får tilgang til den, må du ta kontakt med det sykehuset du fikk behandling ved. Fyll ut og send inn dette skjemaet:

Logg over innsyn i journal

Du kan få digital tilgang til tilgangsloggen som viser hvem som har gjort oppslag i pasientjournalen din.

Det kan være både administrative og helsemessige grunner til at ansatte gjør oppslag i en pasientjournal. Alle oppslag blir registrert i loggen, men ikke alle vises digitalt.

Selv om en ansatt har arbeidet i journalen din, er det ikke sikkert han eller hun har åpnet noen av dokumentene i den. Dersom den ansatte har åpnet dokumenter, kan du se hvilke dokumenter som er åpnet.

I tilgangsloggen finner du også lenke til det aktuelle dokumentet oppslaget gjelder.

Ikke alle oppslag gjøres av mennesker

Noen ganger vil også automatiske oppslag vises i loggen. Dette er ikke oppslag som er gjort av en person, men av ulike datasystemer i helsetjenesten som overfører informasjon seg imellom. Det vil da ikke stå et personnavn, men for eksempel «Integrasjonsbruker» i navnefeltet.

Spørsmål eller melde urettmessig innsyn

Dersom du har spørsmål, eller ønsker å melde om innsyn du mener kan være urettmessige, må du kontakte sykehuset det gjelder.

Kontaktinformasjon finner du her:

Brukerstøtte

Trenger du brukerstøtte for helsenorge.no, ta kontakt med Veiledning for helsenorge.no på telefon 23 32 70 00. Veiledningstjenesten er betjent mandag til fredag fra 08:00 til 15:30.