Medisinsk og helsefaglig redaksjon, Fellesinnhold spesialisthelsetjenesten