Bukspyttkjertelkreft (pankreaskreft)

Bukspyttkjertelkreft har få og diffuse symptomer. Dette fører til at kreften ofte blir oppdaget sent.

Oppsummering

Bukspyttkjertelen, pankreas, ligger i øvre del av magen. Den lager enzymer som brukes i fordøyelsen av mat. Pankreas lager også hormoner som hjelper kroppen å lagre og bruke energien fra mat.

Symptombilde

Symptomer på bukspyttkjertelkreft kan være:

 • gulsott
 • magesmerter
 • Diffuse mage- og ryggsmerter
 • diaré
 • diabetes type 2 (nyoppdaget)
 • vekttap, slapphet, uvelhetsfølelse

Guls​ott

Gulsott er et symptom som tyder på at svulsten ligger i bukspyttkjertelens øverste del ("hodedel") og trykker mot gallegangen - som går gjennom bukspyttkjertelen. Når gallen ikke får tømt seg ut i tarmen via gallegangen, går den ut i kroppen via blodbanen. Dette fører til at huden og slimhinner blir gule på grunn av opphopning av gallefargestoffet bilirubin. Denne tilstanden kalles gulsott. Gulsott kan gi hudkløe, mørk urin og lys avføring.

Magesmerter

Magesmerter i tillegg til gulsot, er ofte det symptomet som gjør at pasienten oppsøker lege. Disse symptomene kan tyde på at svulsten har blitt så stor at den har vokst gjennom bukspyttkjertelen og trykker på nerver i området.

Diffuse ma​ge- og ryggsmerter

Mage- og ryggsmerter kjennes ofte sentralt i magen og kan stråle bakover mot ryggen. Smertene forverres ofte når du ligger på ryggen.

Dia​​ré

Diaré er gjerne et symptom når svulsten blokkerer veien ut fra bukspyttkjertelen, og enszymene som skal bryte ned fettet i maten ikke kommer ut i tarmen. Dette fører til fettrik avføring som flyter på vannet i toalettet.

Nyo​ppdaget diabetes 2

Nyoppdaget diabetes 2​ kan være et varselsignal, spesielt hvis dette kommer i forbindelse med vekttap og smerter. Cirka 20 prosent av dem som får bukspyttkjertelkreft har utviklet diabetes.

Vekttap, slapphet og generell følelse av uvelhet

En kombinasjon av vekttap, slapphet og generell uvelhetsfølelse kan være tidlige symptomer på bukspyttkjertelkreft. Mange har hatt et vekttap på 2–5 kilo ved diagnosetidspunktet, andre har gått ned opptil 10 kilo.

​Disse symptomene kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Kreftforeningens råd er at d​ersom symptomene varer i over tre uker, bør du ta kontakt med en lege.​

Risikofaktorer og forebygging

Årsaken til kreftsykdom er vanligvis ukjent. Enkelte faktorer kan øke risikoen uten at vi kan påvirke dem. Vi kan likevel ta noen valg som bidrar til å minske risikoen,selv om det ikke gir noen garanti mot å få kreft. For den som får kreft, vil det å være i god form gjøre at man tåler behandlingen bedre.

Slik kan risikoen minskes

Andre faktorer som kan gi økt risiko

 • Tidligere kreftsykdom
 • Langvarig kronisk betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
 • Enkelte andre sykdommer, som diabetes, magesår, infeksjon med hepatitt B og enkelte infeksjoner i munnen

Bukspyttkjertelkreft skyldes sjelden arv.

Utredning og diagnose

Ved mistanke om kreft i bukspyttkjertelen blir du som regel undersøkt med:

 • blodprøver
 • ultralyd
 • MR
 • CT
 • røntgen av lungene (røntgen thorax) for å se etter eventuell spredning
 • ERCP (Endoskopisk Retrograd Cholangio Pancreaticograf)
 • vevsprøver (biopsier) gjøres vanligvis ikke når svulsten kan opereres. En vevsprøve kan avklare hva slags type svust det er, adenocarcinom eller en endokrin svulst (hormonproduserende). Det finnes en sjelden hormonproduserende form av kreft i bukspyttkjertelen, nevroendokrin kreft. Den har en annen behandling og prognose.​

Møte med legen

Det kan være lurt å forberede seg til møtet med legen. Her er noen nyttige tips:

 • Tenk igjennom hva du ønsker å få ut av samtalen.
 • Skriv ned på forhånd det du lurer på.
 • Ta med deg noen - det er lett å glemme mye av det som blir sagt.
 • Oppsummer det dere har snakket om før du går fra legen. Da kan evt misforståelser korrigeres.
 • Snakk gjerne med noen om samtalen etterpå.​

Pakke​forløp for bukspyttkjertelkreft

Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft har som mål å bidra til rask utredning og oppstart av behandling, og unngå unødvendig ventetid.

Helsedirektoratet har utarbeidet et nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med bukspyttkjertelkreft.

Last ned pasientinformasjon om pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft (helsedirektoratet.no)

Hjelp, støtte og møteplasser

Kreftkoordinator i kommunen (kreftforeningen.no) har oversikt over tilbud i nærheten og kan hjelpe til med å tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende.

Kreftforeningen har en rekke tilbud som kan være til hjelp (kreftforeningen.no), blant annet gratis rådgivning og rettshjelp, mulighet for økonomisk støtte samt møteplasser, arrangementer og kurs.

Behandling

Kirurgi er per i dag den eneste muligheten for å bli frisk av bukspyttkjertelkreft. I tillegg brukes cellegift- og strålebehandling, som kan gi både lindrende og livsforlengende effekt.

Whipples operasjon

Whipples operasjon er mest brukt ved bukspyttkjertelkreft. Den gjøres ved kreftsvulst i bukspyttkjertelens ”hode”-region, eller i nærliggende organer som tolvfingertarm eller nedre galleveier. Operasjonen kan også utføres ved visse tilfeller av kronisk bukspyttkjertelbetennelse.​

Operasjonen gjøres ikke dersom det er spredning til andre organer, til lymfeknuter eller hvis svulsten har vekst inn i blodårer, men den kan utføres i enkelte tilfeller der det er begrenset innvekst i blodårer (portvenen).

Under operasjonen fjernes bukspyttkjertelens ”hode”-region. Ettersom bukspyttkjertelen har felles blodforsyning og lymfedrenasje med organer i nærheten, fjernes galleblæren og en del av ytre galleveier, hele tolvfingertarmen og ofte nederste del av magesekken. Til slutt gjøres en rekonstruksjon der tynntarmen skjøtes til gjenværende gallegang-, magesekk- og bukspyttkjertelrest.

Ved kreftsvulst i bukspyttkjertelens ”kropp” eller ”hale”-region utføres halereseksjon (distal pankreatektomi). Under operasjonen fjernes bukspyttkjertelens ”kropp” og/eller ”hale” -region. Ettersom blodkarene til milten løper tett bak bukspyttkjertelen fjernes også milten under denne operasjonen. En sjelden gang utføres fjerning av hele bukspyttkjertelen ved bukspyttkjertelkreft (total pankreatektomi).

De fleste opplever at de går ned i vekt etter operasjonen. Manglende matlyst og stort vekttap kan bedres med blant annet små, energirike måltider, tilsetninger i maten og bruk av kapsler med fordøyelsesenzymer til måltidene.

For mange løser disse problemene seg relativt raskt etter operasjonen, mens andre kan slite i lang tid. Det kan derfor være hensiktsmessig å følge noen enkle kostråd eller få snakke med en ernæringsfysiolog på sykehuset før eller i etterkant av operasjonen.

Pasienter som har fjernet kreftsvulsten, kan vurderes for en tilleggsbehandling med cellegift (adjuvant cellegiftbehandling).

Cellegift- og strålebehandling

Når bukspyttkjertelkreften ikke kan fjernes ved operasjon, finnes det ulike former for lindrende behandling som kan redusere utbredelsen og plagene sykdommen kan gi. Cellegift- og strålebehandling kan ha både lindrende og livsforlengende effekt. For svært mange pasienter med bukspyttkjertelkreft er dette den behandlingen som er mest aktuell. 

Med lindrende behandling menes blant annet smertebehandling og behandling av symptomene som sykdommen gir. Livsforlengende behandling har som mål å forlenge livet lengst mulig, samtidig som pasienten skal oppleve god livskvalitet.

Både operasjon, cellegift-og strålebehandling kan gi bivirkninger. Det er vanlig å føle seg sliten og utmattet både under selve behandlingen og i etterkant. De fleste bivirkninger forsvinner gradvis når behandlingen er avsluttet.

Viktig å vite om blodforgiftning (sepsis)

Kreftpasienter er spesielt utsatt for å utvikle sepsis, spesielt når de får cellegiftbehandling. Blodforgiftning (sepsis) er en alvorlig infeksjon der pasienter kan bli svært syke. 

Helsedirektoratet har utarbeidet Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med bukspyttkjertelkreft.​​

Etter behandling

Oppfølgingen etter avsluttet behandling blir ofte tilpasset den enkelte.

Det er legen som har hatt ansvar for behandlingen på sykehuset som skal skissere et opplegg for oppfølging og kontroller i etterkant. Det er viktig å avklare hvor ofte pasienten skal inn til kontroll, hva kontrollen innebærer og hvor kontrollen skal gjøres.

Etter Whipples operasjon vil mange trenge en sprøyte med B12- vitamin hvis deler av magesekken er fjernet. Etter Whippels operasjon eller fjerning av bukspyttkjertelkropp/hale må du også kontrollere:

 • blodprosent og jerninnhold
 • blodsukker - insulin produseres i bukspyttkjertelen og er med på å regulere blodsukkeret, svikt i produksjonen etter operasjonen vil kunne gi diabetes
 • pancreasenzym - produseres i bukspyttkjertelen og er med på å bryte ned fettstoffer i tarminnholdet, svikt i produksjonen etter operasjon vil kunne gi fettrik, løs avføring

Hvis hele bukspyttkjertelen er fjernet, skal du kontrolleres av en spesialist innen diabetes.

Senskader

Mange opplever at livet endrer seg, mentalt så vel som fysisk, i forbindelse med kreftsykdom og behandling. Yteevne og energinivå kan bli redusert, og noen får senskader. De fleste vil ikke få alvorlige senskader, men mange vil oppleve noen plager. 

Her kan du lese mer om tretthet og utmattelse/fatigue (unormal tretthet) og andre senskader.​

Rehabilitering​

Rehabili​tering​ skal gi pasienten mulighet til å komme tilbake til hverdagen så raskt som mulig – og hjelp til å håndtere endringer som følger av sykdommen og behandlingen. Det vil variere hva slags rehabilitering den enkelte trenger. Rehabiliteringsbehovet kan også endre seg etter hvor i sykdomsforløpet man er. Spør legen om råd.

Prognose

I 2018 var det 909 mennesker som fikk bukspyttkjertelkreft i Norge, 479 menn og 430 kvinner.

Risikoen for bukspyttkjertelkreft øker med alderen. Det er sjelden at personer under 50 år får sykdommen.

Fem år etter at pasienten har fått diagnosen er det nå 10,9 prosent av mennene og 10,5 prosent av kvinnene som fortsatt lever. Dersom sykdommen oppdages tidlig, i stadium 1 (hvor det bare er svulst i bukspyttkjertelen som ikke har spredd seg), er det i overkant av 50 prosent som fortsatt lever etter fem år.

Tallene er hentet fra Kreftregisteret