Mpox (apekopper)

Sykdommen smitter ved nær kontakt, og gir blant annet feber, hovne lymfeknuter og kløende utslett med blemmer. De fleste blir friske uten behandling.

Mpox (apekopper) skyldes et virus (monkeypoxvirus), og gir sykdom med feber og utslett. Sykdommen er kjent for å smitte fra dyr til mennesker i enkelte afrikanske land.

Hvordan smitter mpox (apekopper)?

I det pågående utbruddet (oppdaget i mai 2022) ser vi smitte mellom mennesker via tett kontakt med utslett, kroppsvæsker og dråper. Seksuell kontakt med en smittet innebærer økt risiko, og er vanligste smittemåte i det pågående utbruddet, som så langt hovedsakelig har rammet menn. Kyssing kan også medføre risiko for smitte. For at dråpesmitte skal forekomme, kreves det vanligvis tett kontakt over lengre tid (timer).

Det er påvist virus i sæd i lengre tid etter man har blitt frisk. Det er usikkert om dette representerer levende eller dødt virus og dermed representerer en smitterisiko. Det anbefales derfor å bruke kondom ved samleie i 12 uker etter man har blitt frisk.

Hvor lenge kan du være smittet før du utvikler symptomer? 

Tiden fra smitte til symptomer oppstår er 5-21 dager (vanligvis 6-13 dager).

 Hva er symptomene på mpox (apekopper)?

De første symptomene er vanligvis feber, tretthet og hodepine. Muskelsmerte og stivhet er vanlig. En del utvikler deretter hovne lymfeknuter, og samtidig eller etter noen dager utvikles det kløende og/eller smertefullt utslett. Utslettet utvikles til blemmer, som får skorpedannelse og som deretter tørker inn og faller av. Det kan oppstå arrdannelser.

I det pågående utbruddet (oppdaget i mai 2022) har utslettet hos mange startet rundt kjønnsorganene og i sete- og endetarmsregionen. Utslettet kan også starte i ansiktet eller i munnen og kan spre seg til resten av kroppen, og kan da minne om vannkopper. Noen får også utslett i håndflater og fotsåler. Utslettet kan være sparsomt, med bare noen få og små blemmer eller sår, og kan ligne på blant annet herpes.

Dersom du har hatt mange eller nye seksualpartnere bør du være særlig oppmerksom på symptomer – både feber, muskelsmerter, hovne lymfeknuter, hodepine og hvis det oppstår sår eller blemmer.

Sykdomsforløpet varer normalt 2 til 4 uker.  Du er smittsom fra symptomstart til skorpene har falt av og det er dannet ny hud under (ca. 3 uker).

Hvis du er smittet med mpox (apekopper) eller mistenker at du er smittet, bør du unngå nærkontakt med andre.

Testing, undersøkelse og behandling

Det er viktig å kontakte lege som kan bestille test hvis du opplever symptomer og mistenker at du kan ha vært i kontakt med personer som har apekopper. Det er ikke mulig å ta test for å sjekke om du har sykdommen før du har symptomer.

De fleste trenger ingen behandling utover eventuell symptomlindring som febernedsettende/smertelindrende medisin. Det er kun i sjeldne tilfeller man ser alvorlig sykdom.

I noen tilfeller kan det være aktuelt med innleggelse på sykehus. Undersøkelse, testing og behandling er gratis. 

Vaksine

Vaksinen som brukes mot mpox (apekopper) er en tredjegenerasjons koppevaksine. Det er lite erfaring med bruk av denne vaksinen, men den kan gis både før og etter smitte, og det antas at den kan forebygge sykdom og alvorlig sykdomsforløp.

Vaksinen er godkjent til bruk mot mpox. 

Les om hvem som anbefales vaksine mot mpox (apekopper), hvor og hvordan du får tilbud om vaksine, og om vaksinens effekt og bivirkninger på fhi.no

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet. Mpox (apekopper). [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 29. august 2022 [hentet søndag 16. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/apekopper/

Sist oppdatert mandag 29. august 2022