Apekopper

Apekopper gir blant annet feber og utslett. Etter få dager kommer et utslett på en eller flere ulike deler av kroppen som utvikler seg til vannkoppeliknede blemmer. De fleste blir friske uten behandling.

Apekopper er svært sjelden en alvorlig sykdom. Sykdommen smitter oftest fra dyr til mennesker, og av og til mellom mennesker. Viruset smitter via hud, luftveier eller slimhinner.

Smitte mellom mennesker kan skje ved:

  • direkte kontakt med apekopputslett (inkludert seksuell kontakt)
  • tett nærkontakt over lang tid med hosting eller nysing fra en smittet (dråpesmitte)
  • kontakt med klær, håndklær eller sengetøy som har vært brukt av en smittet

De fleste har et mildt sykdomsforløp, og blir helt friske etter gjennomgått sykdom. Symptomene vil i de aller fleste tilfeller gå over av seg selv uten behandling.