Vondt i munnen hos barn

Når barn klager over vondt i munnen, kan det skyldes smerter i tennene eller sår i munnen.

Sår i munnen og munnskold (after)

Den mest alminnelige årsaken til sår i munnen, er munnskold (after) og munnsår som skyldes herpesvirus. 

Sårene kan komme enkeltvis eller flere samtidig. De har en rød omkrets og dekkes etter hvert av en gulhvit hinne.  

Den vanligste typen gror i løpet av en uke, og etterlater ikke arr. Sårene gir ikke feber. Årsaken til munnskold (after) er ikke helt kjent, men det er en tendens til at det er arvelig. Om du opplever store plager bør du kontakte tannlege. 

Om du er plaget med gjentatte munnskold, bør du bruke en tannkrem som ikke inneholder såpestoffet natriumlaurylsulfat. 

Bildet under viser munnskold på innsiden av leppe og kinn. De har en rød omkrets og er dekket av en gulhvit hinne.

Munnskold på innsiden av leppe og kinn. De har en rød omkrets og er dekket av en gulhvit hinne.

Plager ved tannfrembrudd

Vanligvis skjer frambrudd av tenner uten problemer. I forbindelse med frambrudd av jeksler, spesielt visdomstenner, kan det bli en lokal betennelse rundt tannen (perikoronitt). Det kan behandles av tannlege. 

Les mer om tannfrembrudd og tannfelling hos barn. 

Herpes i munnen og forkjølelsessår

Munnherpes er forårsaket av herpes 1-virus. De fleste smittes i førskolealder, vanligvis uten å merke noe. Det første utbruddet gir varierende grad av plager. Mange får 

  • høy feber 
  • hovent, rødt tannkjøtt med smertefulle sår 

Infeksjonen kan komme samtidig med at barnet får tenner og kan derfor forveksles med «vanskelig tannfrembrudd». Barn vil ofte ikke spise, men det er viktig at det får nok drikke for å unngå uttørring.  

Smertestillende medisiner kan gis for å lindre. Hos ellers friske barn går sykdommen over i løpet av 1 til 2 uker. 

Forkjølelsessår er et tilbakevendende munnsår på leppen. Det skyldes det samme viruset og rammer 20-30 prosent av dem som er smittet. Bildet under viser hovent og rødt tannkjøtt på grunn av herpes. 

Bildet viser hovent og rødt tannkjøtt på grunn av herpes

Trøske i munnen (soppinfeksjon)

Trøskeer en soppinfeksjon i munnen og skyldes en gjærsopp (Candida albicans).  

Denne soppinfeksjonen er ganske vanlig hos spedbarn før balansen mellom de ulike mikroorganismene i munnhulen er på plass. Det viser seg som ett hvitt, noe forhøyet belegg. Det går vanligvis over av seg selv og gjør som regel ikke vondt. Hvis det ikke forsvinner, ta kontakt med helsestasjon eller tannlege. Bildet under viser spedbarn med trøske. Det er et tydelig hvitt belegg bak på tungen.  

Bildet viser spedbarn med trøske.

Tannkjøttbetennelse (gingivitt)

Tannkjøttbetennelsen gingivitt skyldes bakteriebelegg (plakk) som blir liggende på tannoverflaten langs tannkjøttskanten og mellom tennene.  

Vanlig tegn på gingivitt er blødning fra tannkjøttet når du pusser tennene eller når du bruker tanntråd.  Med regelmessig og god rengjøring av tennene er det enkelt å bli kvitt betennelsen. 

Tannverk og kjevesmerter

Hull i tennene 

Hull i tennene (karies) er i utgangspunktet ikke smertefullt. Dersom barnet ikke får behandling for hull i tennene tidlig hos tannlege, kan barnet etter hvert oppleve smerter fra tenner og kjever. 

Etter hvert som hullet utvikler seg, kan barnet merke ising når det spiser noe som er kaldt eller søtt. Mat kan sette seg fast der hullet er, og dette vil kunne gjøre vont.  

Når hullet blir så stort at bakterier fra munnhulen kommer inn i nerven (pulpa), kan barnet få tannverk. Da er det vanlig at barnet gråter om natten.  

Tannbyll

Når hullet har blitt så stort at bakterier fra munnhulen kommen inn til nerven, kan det utvikle seg en kul (hevelse) over rota på tannen. Dette er en betennelse rundt rotspissen. Dersom betennelsen ikke blir behandlet, kan det danne seg en tannbyll eller et sår som kan ligne på en kvise tannkjøttet.  

Materie kan komme ut når en trykker på såret. Da er den akutte fasen over og smerten vanligvis borte. Melketenner med slik betennelse bør fjernes. 

Bildet under til venstre viser en tannbyll. Den kan sees som en rund, rødlig utposning i tannkjøttet over tannen bakerst i munnen 

Bildet under til høyre viser store hull i melketenner. Hullene er store gulbrune fordypninger i tennene, der hvit emalje vanligvis ville ha vært.  

Bilde av tannbyll

Illustrasjon: UiO/Ivar Espelid

Stort hull i melketann

Illustrasjon: UiO/Anne Rønneberg

Tannskader

Smerte kan også oppstå i tenner som tidligere har vært utsatt for en ulykke eller skade. Hvis nerven dør, kan det etter en tid oppstå betennelse rundt roten. Gjelder det en melketann, bør den fjernes, mens en blivende tann kan rotfylles. For å unngå en slik akutt situasjon bør tenner som har vært utsatt for skade kontrolleres i flere år.

Ta alltid kontakt med tannhelsepersonell dersom barnet dunker seg og slår tennene.

Tanngnissing og klikking i kjeveleddet 

Det er ikke uvanlig at barn gnisser eller skjærer tenner om natten. Dette kan høres ille ut, men er helt ufarlig. Barnet slutter som regel med dette når de nye tennene kommer. Det er normalt at melketenner noen ganger kan slites nesten helt ned før de felles. 

Kneppelyder i kjeveleddet er vanligst hos voksne, men kan også oppleves hos barn og unge. Det henger ofte sammen med ømhet og smerter i tyggemuskulaturen. Vanligvis er dette helt ufarlig og vil kunne gå over av seg selv. 

Kontakt tannlege dersom symptomene er plagsomme. Det er laget egen nasjonal retningslinje for behandling av plager i tyggemuskulatur og kjeveledd. 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Vondt i munnen hos barn. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 6. mars 2024 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/munn-tenner-kjeve/vondt-i-munnen-hos-barn/

Sist oppdatert onsdag 6. mars 2024