Kneproteseoperasjon

En kneproteseoperasjon kan være aktuelt ved uttalt artrose i kneleddet. Det ødelagte og ofte smertefulle leddet skiftes ut med en protese.

Kneprotese

Behandling

Kneproteser finnes som delproteser og totalproteser. Ved totalproteser blir hele enden av lårbeinet (femur) og leggbeinet (tibia) byttet ut. Ved delproteser er det kun innsiden (medialt) eller kun utsiden (lateralt) eller kun leddet mellom kneskålen og lårbeinet som erstattes av en protese.

Ortoped tar stilling til hvilken protese som egner seg best for deg.

Det er viktig at du har forberedt hjemkomsten på forhånd. Etter få dager på sykehus reiser de aller fleste hjem igjen. Noen reiser allerede dagen etter operasjonen.

Opptrening

Det viktigste målet med operasjonen er å skifte ut leddet med et kunstig ledd slik at smertene forsvinner. I tillegg skal du få et kne som føles stabilt og med riktige akser slik at du kan gjenoppta noenlunde normal aktivitet.

Smerter

Det er individuelt hvor mye smerter man har etter operasjonen. Noen har nesten ikke smerter, mens andre opplever mer smerte – også etter utskrivelsen. Når du blir utskrevet, vil du få med deg resept på smertestillende tabletter.

Velg behandlingssted

Du har rett til å velge behandlingssted for alle planlagte undersøkelser og behandlinger. Det kan være stor variasjon i ventetider mellom ulike behandlingssteder. 

Innholdet er levert av Akershus universitetssykehus HF

Sist oppdatert tirsdag 13. april 2021