Vurdering av henvisning

Når du blir henvist til sykehus vurderer de om du har rett til nødvendig utredning eller behandling i spesialisthelsetjenesten.

Behandlingssteder som kan rettighetsvurdere henvisninger

Henvisningen din må sendes til et behandlingssted som har tillatelse til å vurdere om du har rett til helsehjelp. Alle offentlige sykehus har stort sett en slik tillatelse. Noen private behandlingssteder har også en slik tillatelse.

Når du ser på ventetidene for en behandling kan du filtrere listen på de behandlingsstedene som tilbyr rettighetsvurdering.

Skjermdump av filtreringsvalg.

Visning filtrert på "Rettighetsvurdering".

​Hvis du klikker på et behandlingssted i listen som ikke har tillatelse til rettighetsvurdering, vil du se at henvisningen din først må sendes til et annet sykehus.​

Skjermdump av behandlingssted som bare har avtale med Helfo, med teksten "OBS: Henvisningen din må først  være vurdert på et annet sykehus."

Henvisningen må vurderes på et annet sykehus i dette eksempelet.

Hvis behandlingsstedet ikke kan rettighetsvurdere henvisningen betyr det at henvisningen først må vurderes ved et behandlingssted som kan tildele rett til nødvendig helsehjelp og en frist.

Du kan selv velge hvor henvisningen din skal sendes for en rettighetsvurdering. Du finner hvilke steder som har lov til å tildele rett til helsehjelp ved å huke av i filteret som vist over. Når du er tildelt rett til helsehjelp, kan du velge blant alle behandlingsstedene.​​​

Rett til helsehjelp

​Hvis du har fått brev om at du har fått rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, kan du velge hvilket som helst behandlingssted i oversikten på Velg behandlingssted.

Slik går du frem når du skal velge eller bytte behandlingssted.

Røntgen og annen bildediagnostikk

​For røntgenundersøkelse eller annen bildediagnostikk er det ikke aktuelt med vurdering av rett til helsehjelp, siden det fortsatt er den som rekvirerer undersøkelsen som har behandlingsansvaret. Behandleren sender en rekvisisjon, og behandlingsstedet gjør undersøkelsen uten å vurdere rett eller gi deg noen frist.

Mer om rett til helsehjelp

Habilitering og rehabilitering

For habilitering og rehabilitering er det egne enheter i de regionale helseforetakene som skal vurdere henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. Hvis du ønsker deg til et privat behandlingssted, skal behandleren din sende henvisningen til vurderingsenheten i din region. Du kan velge å sende henvisningen til en annen regional vurderingsenhet enn der du bor. Se oversikt over de regionale vurderingsenhetene:

Søke fødeplass

​​Det er jordmors/fastleges ansvar å søke fødeplass. Fastlege eller jordmor vil søke fødeplass til den fødeinstitusjon hvor den gravide ønsker å føde. Du kan også søke fødeplass selv, spesielt om du ønsker å føde på en mykenhet som ABC/Storken og liknende, eller hvis du ønsker å føde på et sykehus med høyt belegg og derfor må søke tidlig, som ved OUS Rikshospitalet. Om du skal søke fødeplass, kan du sende søknad direkte til ønsket fødested.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert tirsdag 7. desember 2021