Sjeldne diagnoser

Mange sjeldne diagnoser krever langvarige og koordinerte tjenester. Her får du oversikt over flere hundre ulike diagnoser og tjenestetilbudet.

Sjeldentelefonen

800 41 710

Hverdager kl. 08:30 - 15:30

Sjeldentelefonen informerer om sjeldne diagnoser og tjenestetilbud.

Produktionsbolag: Nevertheless AB, producent: Linda Grådal, animering & illustration: Sultan & Sultan, musik & voiceover: Volym Studios. Manusbearbetning: NKSD i samarbeid med Malin Lybeck​.

Kort informasjonsvideo om at du kan ringe Sjeldentelefonen på 80041710. Sjeldentelefonen er en tjeneste ved Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser har et nasjonalt ansvar for at personer med sjeldne diagnoser, deres pårørende, fagfolk og publikum har tilgang på oppdatert informasjon om sjeldne diagnoser. 
 
Postadresse: Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus, postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
Besøksadresse: Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, bygg 31b, 2. etg, 0450 Oslo
E-post: sjeldne-diagnoser@ous-hf.no
(Personlige spørsmål av medisinsk art kan dessverre ikke besvares per e-post)

Sjeldentelefonen

800 41 710

Hverdager kl. 08:30 - 15:30

Sjeldentelefonen informerer om sjeldne diagnoser og tjenestetilbud.

Fant du det du lette etter?