Bløtvevskreft

Bløtvevskreft oppstår i bindevev. Nesten halvparten av alle bløtvevssarkomer oppstår i armer eller ben. Brystkassen, bukhulen og bekkenet er andre vanlige steder.

Symptombilde

De vanligste symptomene er:

 • nyoppdaget kul som vokser
 • smerter når sarkomvevet dør

Nyoppdaget kul som vokser

Ofte kommer symptomene først når kulen er blitt forholdsvis stor, som igjen kan føre til at den trykker p​å et organ, en nerve eller en muskel.

Symptomene avhenger av hvor sarkomet sitter. Er sarkomet i et ben eller en arm, er hevelse mest vanlig. Hevelsen gjør ikke nødvendigvis vondt men det kan være sjenerende.

Hvis sarkomet ikke er i armer eller ben, vil symptomene avhenge av hvilket organ som er rammet:

 • I lungen: hoste o​g åndenød
 • I bukhulen: smerter, oppkast og forstoppelse
 • I livmoren: blødning fra underlivet og smerter nederst i magen

Nesten halvparten av alle bløtvevssarkomer oppstår i armer eller ben – spesielt i låret. Brystkassen, bukhulen og bekkenet er andre vanlige steder. Hovedhals-området er ikke så vanlig.

Vær særlig oppmerksom hvis kulen

 • vokser raskt
 • er større enn fem cm i diameter
 • sitter dypt (i muskulaturen eller dypere)
 • kommer igjen etter å ha blitt fjernet

Gå til legen hvis du oppdager en kul eller hvis en kjent kul endrer størrelse og konsistens.

Smerter når sarkomvevet dør

I noen tilfeller kan det oppstå akutt blødning i bløtvevssarkomet, slik at en mindre kul plutselig mangedobler sin størrelse i løpet av et døgn.

Godartede kuler i kroppens bløtvev (muskler, bindevev, fettvev, blodkar med mer) er veldig vanlig og kan være vanskelige å skille fra bløtvevssarkomer. Likevel bør enhver kul undersøkes.

Disse symptomene kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Kreftforeningens råd er at dersom symptomene varer over tre uker, bør du ta kontakt med lege.

Utredning og diagnose

 • MR
 • Ultralyd
 • Røntgen
 • CT
 • CT av lungene (CT thorax)
 • PET-scanning
 • Skjelettscintigrafi brukes lite i utredning av bløtdelssvulster.

MR  er den viktigste undersøkelsen for å kartlegge svulsten. Både i forhold til størrelse på svulsten og utbredelse av sykdommen

Ultralyd er viktigst for å få tatt en god vevsprøve.

Røntgen gir lite informasjon om bløtvev, men kan være aktuelt ved store og dype svulster på ekstremitetene.

CT kan erstatte MR hvis MR ikke kan brukes (for eksempel hvis pasienten har en pacemaker).

CT av lungene (CT thorax) er viktig for påvisning av eventuell spredning til lungene.

PET-scanning kan være aktuelt.

Skjelettscintigrafi brukes lite i utredning av bløtdelssvulster.

En smertefri kul eller hevelse er oftest årsak til legebesøket. Diagnosen stilles ofte etter at legen har hørt sykehistorien, gjort en klinisk undersøkelse og sett på røntgen/CT-bilder.

Kliniske funn og røntgen/CT-bilder vil være bakgrunn for videre henvisning til et sarkomsenter. Fordi bløtvevssarkomer er sjeldne, vil både fastleger og radiologer ha begrenset erfaring. Pasienter med bløtvevsskader hvor det er mistanke om sarkom må derfor henvises til sarkomsenter ”urørt” fordi et forsøk på å fjerne svulsten eller å ta vevsprøve (biopsi) med kniv eller nål kan gjøre at tumorceller sprer seg. Dette kan ødelegge for senere kirurgi.

Forskjellige typer bløtvevssarkomer

​Det finnes mange ulike typer bløtvevssarkomer og de oppfører seg ulikt. Ved undersøkelse av kreftkulen i mikroskop, kan legen oftest se hvilke typer celler svulsten består av og dermed hvor de har oppstått.

Bløtvevssarkomer inndeles i flere undertyper alt etter hvor

 • i vevet sarkomet stammer fra
 • aggressive cellene er​

Møte m​ed legen

Det kan være lurt å forberede seg til møtet med legen. Her er noen nyttige tips:

 • Tenk igjennom hva du ønsker å få ut av samtalen.
 • Skriv ned på forhånd det du lurer på.
 • Ta med deg noen - det er lett å glemme mye av det som blir sagt.
 • Oppsummer det dere har snakket om før du går fra legen. Da kan evt misforståelser korrigeres.
 • Snakk gjerne med noen om samtalen etterpå.​​​

Pakkeforløp

Pakkeforløp for sarkom​ har som mål å bidra til rask utredning og oppstart av behandling, og unngå unødvendig ventetid. Utredningsprosessen skal være mest mulig forutsigbar og minst mulig belastende for deg. Pakkeforløpet beskriver hvor mange dager de enkelte delene av utredningen bør ta. Det er et nasjonalt standardisert forløp som er faglig basert.  ​​

Behandling

De mest vanlige behandlingsmetodene ved bløtvevssarkom er

 • operasjon
 • ​hos enkelte; strålebehandling​ før eller etter operasjon for å redusere risikoen for tilbakefall av sykdommen. Strålebehandling brukes noen ganger også ved avansert kreft, når operasjon ikke er mulig.
 • cellegift  i noen tilfeller før og etter operasjon, men er mest effektivt mot bløtvevssarkomer hos barn.

Valg av behandling avhenger av

 • om sykdommen har spredt seg
 • sarkomets type og plassering
 • samt allmenn helsetilstand

Å slutte å røyke før behandlingen starter gir flere fordeler – det øker blant annet sjansen for god effekt av kirurgi, strålebehandling og cellegift.

Mål for behandlingen i tidlig stadi​um

 • Operasjon for å fjerne all kreft. I noen tilfeller får man også supplerende behandling i form av strålebehandling og eller cellegift for å redusere risiko for tilbakefall.

Mål for behandlingen ved spred​​ning

 • Cellegift eller strålebehandling for å forsøke å kontrollere sykdommen og lindre symptomene.

Behandlingsmuligheter, hvis operasjon ikke er mulig

 • Strålebehandling kan være aktuelt.

Godartede bløtvevssvulster bør behandles som bløtvevssarkomer

 • Godartede bløtvevssvulster som vokser aggressivt, bør behandles og kontrolleres på samme måte som sarkomer.

Am​​putasjon

 • Amputasjon unngås i dag ofte på grunn av forbedret operasjonsteknikk og bruk av supplerende strålebehandling. Det holder ofte å fjerne selve sarkomet, slik at man kan bevare armen eller benet som er angrepet (ekstremitetsbevarende operasjon).
 • Ved større sarkomer kan det være nødvendig å få rekonstruert det opererte området med vev som tas eller flyttes fra et annet sted på kroppen.
 • I enkelte tilfeller er kreften likevel så utbredt og vokser kanskje inn i store nerver eller blodkar, at amputasjon er beste løsning for å kunne få et aktivt liv etterpå.

Behandling av bløtvevssarkom i livmor

 • Sarkomer utgjør fire prosent av alle kreftkuler i livmoren. Behandlingen er i første omgang kirurgi hvis alt svulstvevet kan fjernes. Hvis dette ikke er mulig, kan cellegift bli gitt for å bremse/stanse utviklingen av sykdommen. 

Behandling av bløtvevssarko​​m i mage-tarm kanalen (GIST)

Behandling av lokalisert GIST følger de samme kirurgiske prinsippene som for andre bløtvevssarkomer i magen. Bløtvevssarkomer i magetarmsystemet av typen GIST kan også behandles med Imatinib (Glivec®) før og etter operasjon.

I noen tilfeller kan det være aktuelt med andre medikamenter eller utprøvende behandling.

Blodforgiftning (sepsis) er en alvorlig infeksjon der pasienter kan bli svært syke. Kreftpasienter er blant dem som er spesielt utsatt for å utvikle sepsis, spesielt når de får cellegiftbehandling.

Etter behandling

Oppfølging etter avsluttet behandling kan variere fra person til person. Det er viktig å avklare dette med kreftlegen når behandlingen avsluttes. Spørsmål det er lurt å få svar på er: Hvor skal jeg kontrolleres? Hvem kontrollerer meg? Hva skjer på kontrollene?

Hva​​ skjer på kontrollene?

På kontrollene snakker du med legen om eventuelle symptomer og blir undersøkt om det er tegn på at sykdommen har kommet tilbake.

Det er viktig å gjøre legen oppmerksom på nye symptomer eller endringer, så det kan vurderes eventuell behandling eller lindring. Hvilke undersøkelser som foretas avhenger av sykomsforløpet og hvilken behandling du har fått.

Ved amp​ut​as​​​jon

En ortopediingeniør kan tilpasse og justere en eventuell protese. Hvis du har gjennomgått en amputasjon, skal protesen tilpasses jevnlig.

Vurdering av beha​​ndling

Ved kontrollene kan legen også forsikre seg om at behandlingsforløpet har vært tilfredsstillende. Hvis man har fått en ny type behandling (utprøve​nde behandling), vurderer legen om alt er forløpt som planlagt eller om behandlingen krever endringer.

Vær oppmerksom på krop​pens signaler

Oppdager du nye symptomer eller blir bekymret mellom kontrollene bør du henvende deg til den avdelingen du går til kontroll.

Henvend deg på sarkomsentre​​​t dersom

 • du oppdager en kul
 • en kjent kul plutselig endrer størrelse og konsistens

Vær særlig oppmerksom, hvis kulen

 • vokser raskt
 • sitter dypt (i muskulaturen eller dypere)
 • er større enn fem cm i diameter
 • kommer igjen etter å ha blitt fjernet

Hvis sarkomet sitter inni et organ vil symptomene avhenge av hvilket organ som er rammet:

 • I lungen: hoste og åndenød
 • I bukhulen: smerter, oppkast og forstoppelse
 • I livmoren: vaginalblødning og smerter nedentil i magen

Spørsm​ål til legen

Kontrollene er en god anledning til å snakke med legen om spørsmål du har, bekymringer og problemer. Det er en god idé å skrive ned spørsmålene på forhånd og du kan også ta med en pårørende.

Behandling av bivirkninger

Legen kan forsøke å behandle og lindre eventuelle bivirkninger. Du kan også få justert medisinene dine hvis det er behov for det.

Hvis du har problemer etter avsluttet behandling kan du få gode råd om for eksempel mat, livsstil eller hjelpemidler og bli henvist til andre fagpersoner som kan hjelpe.

Undersøkelser for tilbake​​fall

 • Ved sarkomer som ikke sprer seg, blir du undersøkt for å se om kreften er kommet tilbake (lokalrecidiv).
 • Hvis sarkomer sprer seg, skjer det overveiende med blodet og da oftest til lungene. Ved høymaligne sarkomer som kan spre seg blir det derfor tatt et røntgenbilde av lungene. Røntgen kan eventuelt suppleres med en CT-scanning.
 • Hvis sarkomet har sittet i bekkenet eller i andre organer i kroppen får man ofte jevnlig tatt en MR eller CT. Hvis det er vanskelig å stille diagnosen kan det bli tatt en PET-CT-scanning.​

Rehabilitering

Rehabilitering er hjelp og opptrening for å komme tilbake til hverdagen så raskt og godt som mulig, og hjelp til å håndtere endringer som følger av sykdommen og behandlingen.

Prognose

I 2018 fikk 110 mennesker bløtvevssarkom i Norge, 61 menn og 49 kvinner.

Fem år etter at diagnosen er stilt er det nå 70 prosent av kvinnene og 70,2 prosent av mennene som fortsatt lever.

Hvis sykdommen oppdages før den har spredd seg (stadium 1), er 81,2 prosent av kvinnene og 80,2 prosent av mennene i live fem år etter at diagnosen er stilt.

Tallene er hentet fra Kreftregisteret

Å leve med

Senskader

Flere mennesker opplever at livet endrer seg, mentalt så vel som fysisk, i forbindelse med kreftsykdom og behandling. Yteevne og energinivå kan bli redusert, noe som også kan gå ut over seksuallivet. Dette kan vedvare i lang tid etter behandling er avsluttet. Arbeidsevne og arbeidsliv kan bli påvirket. Dette kan også vedvare.

Her kan du lese mer om tretthet og utmattelse/fatigue (unormal tretthet) og andre senskader.

Fertilitetsproblem​​atikk

Problemer med fertilitet kan være en konsekvens av cellegiftbehandling og stråleterapi. En del pasienter kan likevel bli foreldre på normal måte. Menn får tilbud om nedfrysing av sæd før cellegiftbehandling, slik at man kan forsøke assistert befruktning i ettertid. Nedfrysing av egg hos kvinner er foreløpig på utprøvingsstadiet, og tilbys ikke rutinemessig.