Sjeldne epilepsidiagnoser

Det finnes en rekke sjeldne diagnoser hvor epilepsi er en del av sykdomsbildet. Disse har ofte en genetisk årsak.

Spørsmål om epilepsi? Ring Epifon1

22 47 66 00

Mandag kl. 10:00 - 14:00

Tirsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 17:00 - 21:00

Snakk med en av våre frivillige.