Skader og sykdommer i hjernen

Hjernen og nervesystemet kan rammes av skader og sykdommer. Noen er medfødt, andre kan oppstå senere i livet. Noen skader eller sykdommer kan man bli helt friske av, mens andre må man mestre å leve med.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Skader og sykdommer i hjernen. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 1. juni 2023 [hentet mandag 20. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/skader-og-sykdommer-i-hjernen/

Sist oppdatert torsdag 1. juni 2023