Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge

Asylsøkere og flyktninger i Norge har rett til helsehjelp for fysiske og psykiske plager, rusproblemer og tannbehandling.

Asylsøkere og flyktninger fra Ukraina

  • Flyktninger fra Ukraina får kollektiv beskyttelse i Norge
  • For å få tilgang til helsehjelp i Norge, må du registrere deg som asylsøker (politiet.no)
  • Når du registerer deg får du en ID som kalles D-nummer
  • D-nummer kan brukes for å få tilgang dine helseopplysninger