Blå resept, hvit resept og bidragsordningen

Hvis du har en alvorlig sykdom, kan staten delvis dekke utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept. Det finnes også andre ordninger for å få dekket deler av utgiftene dine på dersom du har store utgifter.

Nærbilde av utlevering av en eske medisiner på apotek.

Hvordan får jeg dekket medisin, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept?

Det finnes flere måter å få dekning av utgifter til medisin, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på – enten forhåndsgodkjenning eller individuell stønad.​

Når legen forskriver forhåndsgodkjent medisin eller medisinsk forbruksmateriell, trenger du som er pasient normalt bare å betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester.

Dersom legen mener du har krav på medisin som ikke er forhåndsgodkjent eller næringsmidler på blå resept, søker legen – på vegne av deg – Helfo om dekning av utgiftene. Helfo vurderer om vilkårene for dekning på blå resept er oppfylt.

Les om medisinbytte på apotek

Visste du at Helfo kan gi full dekning av utgifter ved yrkesskade? Forutsetningen er at NAV har godkjent yrkesskaden din. 

Forhåndsgodkjenning av medisin på blå resept

I mange tilfeller kan legen skrive ut medisiner på blå resept direkte. Dette kalles forhåndsgodkjent refusjon. I tillegg til at sykdommen skal være alvorlig og langvarig, må behandlingen ha god effekt i forhold til kostnadene.

​Statens legemiddelverk vurderer hvilke legemidler som kan gis på blå resept og hvilke vilkår som må være oppfylt for at pasienter skal få disse medisinene på blå resept.

Når du har fått e-resept av legen, kan du logge inn på resepttjenesten på helsenorge.no for å få oversikt.

Individuell stønad til medisin på blå resept

Hvis legemidlet/medisinen ikke kan forskrives direkte på blå resept, kan legen din søke om at du får dekket dette. Dette kalles individuell stønad.

​Fra 1. mai 2021 må legen din søke elektronisk via egen tjenesteportal for helseaktører. Hensikten med dette er at du skal få raskere svar på søknaden.

Dersom legen mener at du skal ha medisin på individuell stønad, søker legen Helfo – på vegne av deg – om dekning av utgiftene.

Dersom du trenger medisin før Helfo har behandlet søknaden, må du legge ut for medisinen mens du venter på vedtaket fra Helfo.

Husk å ta vare på spesifiserte kvitteringer (som inneholder produktnavn, pris, kjøpsdato og navn på lege). Kvitteringene må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato.

Forhåndsgodkjent medisinsk forbruksmateriell på blå resept

Legen kan forskrive medisinsk forbruksmateriell direkte på blå resept for enkelte tilstander. Dette gjelder for eksempel blodsukkerstrimler til personer med diabetes, bleier til personer med inkontinens, nødvendige produkter/poser og plater til personer som har stomi og kateter til personer med urinretensjon.

Les mer om denne ordningen på siden om dekning av utgifter til medisinsk forbruksmateriell.

Individuell stønad for næringsmidler på blå resept

Legen din kan søke Helfo om at du skal få dekket utgifter til næringsmidler til spesielle medisinske formål på blå resept.

Fra 1. mai 2021 må legen din søke elektronisk via egen tjenesteprtal for helseaktører. Hensikten med dette er at du skal få raskere svar på søknaden. 

​Les mer om denne ordningen på siden om dekning av utgifter til næringsmidler.

Medisiner som sykehusene dekker (h-resept)

Sykehusene har ansvaret for å finansiere enkelte legemidler som brukes utenfor sykehuset. Dette har sammenheng med sykehusenes behandlingsansvar.

Les mer på helsedirektoratet.no om helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus

Kjøp av medisin, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler i utlandet

Du kan også ha rett til delvis dekning av utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell utenlands.

​Dersom du bor eller studerer i utlandet (EU/EØS-området), og er medlem av norsk folketrygd, kan du ha rett til å få refundert deler av utgiftene til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell.

Hvit resept/bidragsordningen

Du kan i noen tilfeller få delvis dekning av utgifter til reseptpliktige medisiner på hvit resept gjennom den såkalte bidragsordningen.

​Du kan blant annet få delvis dekket utgifter til legemidler kjøpt på hvit resept. Les mer om slik refusjon på siden om Helfos bidragsordninger.

Hvor mye skal jeg betale per utlevering på blå resept?

Ved kjøp av medisin, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på blå resept betaler du 50 prosent av reseptbeløpet i egenandel, men ikke mer enn 520 kroner per resept for en mengde tilsvarende tre måneders forbruk.

​Apoteket eller bandasjisten beregner én egenandel på 50 prosent av reseptbeløpet, men maksimalt 520 kroner (2023) per resept for tre måneders forbruk av legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell. Hvis legen har skrevet ut flere resepter under en konsultasjon, anses det som én resept.

Her kan du lese om frikort-ordningen.

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert søndag 1. januar 2023