Sopp kan gi forgiftning hos hund og katt

Risikoen for forgiftning etter inntak av sopp er avhengig av hvilken soppart hunden eller katten har spist. Sopp som vokser i Norge, kan gi alt fra ingen kliniske tegn på forgiftning til organsvikt og død. Kontakt din veterinær dersom dyret ditt har spist sopp.

Grå, krøllete hund i skogen som lukter på en brun pluggsopp

Hunder og katter som får i seg sopp kan bli forgiftet. Kontakt veterinær for vurdering i hvert tilfelle.

Identifikasjon av sopp

Identifikasjon av soppen er viktig for at veterinæren skal kunne vurdere forgiftningsfare og eventuell behandling. Det er derfor viktig at du tar vare på soppen hunden eller katten din har spist.

Flere identifikasjonsmuligheter finnes:

Tegn på forgiftning med sopp

Kliniske tegn på soppforgiftning vil avhenge av hvilken sopp som er spist. De giftigste soppartene hos hund og katt er:

Selv om hunden kun har tatt en liten smakebit av disse soppartene er det viktig at du raskt tar kontakt med veterinær.

Videre kan inntak av en rekke andre sopparter gi alt fra lette mage-tarmreaksjoner til mer alvorlige forgiftninger, avhengig av mengden som er spist. Kontakt veterinær for vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Forgiftningskapittelet i Felleskatalogen omtaler klinikk og behandling av de vanligste og giftigste soppene for hund og katt.

Giftige mengder

De ulike soppartene har ulik forgiftningsfare og forløp. Kontakt veterinær for vurdering om hunden eller katten din har spist sopp.

Collage med ulike hunder som slikker på, ligger ved siden av, lukter på eller spiser giftig sopp

Behandling når hunden eller katten har spist sopp

Har dyret spist sopp kan det være nødvendig med veterinærbehandling. Forskjellige behandlinger kan være aktuelt avhengig av sopparten:

  • Brekkmiddel (IKKE salt)
  • Medisinsk kull
  • Intravenøs væske
  • Atropin (ved trevlesopper og andre muskarinerge sopper)
  • Støttebehandling
  • Giftinformasjonen besvarer ikke henvendelser om dyr

Kontakt din veterinær ved forgiftninger hos dyr

Giftinformasjonen svarer ikke på henvendelser om forgiftning hos dyr.​​

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Sopp kan gi forgiftning hos hund og katt. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 12. juni 2024 [hentet fredag 21. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/hund-og-katt/sopp-kan-gi-forgiftning-hos-hund-og-katt/

Sist oppdatert onsdag 12. juni 2024