Farlige produkter i hjemmet

Giftinformasjonen er en døgnåpen tjeneste (22 59 13 00) og får mange spørsmål om uhell med kjemikalier hjemme. Dette er uhell som kan føre til alvorlige forgiftninger og varige skader, og kunne vært unngått.

Liten jente vasker vindu

​«De fleste ulykker skjer i hjemmet» har vi hørt mange ganger, og for Giftinformasjonen er det dagligdags å håndtere spørsmål som gjelder kjemikalieuhell i hjemmet. I 2019 fikk Giftinformasjonen i underkant av 9500 henvendelser fra allmennhet som gjaldt uhell med kjemikalier. Rundt halvparten av disse henvendelsene var om barn som hadde sølt på seg kjemikalier, fått kjemikalier i øynene eller spist noe som ikke skulle spises.

Faremerking av produkter kan være forvirrende

​Faremerkingen på baksiden av produktene du har hjemme følger merkeforskriftene, men kan i noen tilfeller være forvirrende. Å skille mellom lite farlige produkter og svært farlige produkter når merkingen ser lik ut kan være vanskelig.

For eksempel kan enkelte håndoppvaskmidler ha samme faresymbol som avløpsåpnere, men forgiftningsfaren ved uhell med disse produktene er svært forskjellig. Håndoppvaskmidler er lite farlige, mens avløpsåpnere er blant de mer problematiske kjemikaliene man oppbevarer hjemme.

Oppbevar kjemikalier forsvarlig og utilgjengelig for barn

​Du vet kanskje ikke at du har farlige produkter i benkeskapet, for farlige produkter selges i vanlige butikker og står side om side med ufarlige produkter i butikkhyllene.

Uhell kan raskt skje dersom du ikke oppbevarer kjemikalier forsvarlig eller hvis du heller produkter over på brus- eller drikkeflasker. Å helle kjemikalier fra originalemballasje over på brusflasker øker faren for forveksling av produkter, og frarådes av Giftinformasjonen på det sterkeste.

Du kan forebygge uhell

Uhell kan forebygges. Her er noen råd fra Giftinformasjonen: 

 • Hell aldri kjemikalier over på ny emballasje (drikkeflasker, tomme brusflasker eller lignende). 
  • Det er mange alvorlige hendelser som kunne vært unngått ved å beholde kjemikalie i originalemballasjen. 
  • Å helle etsende eller giftige stoffer over på drikkeflasker og brusflasker øker faren for alvorlige ulykker. 
  • Uten informasjon om produktet kan det også være vanskelig for Giftinformasjonen å vurdere forgiftningsfaren og gi skreddersydd råd om behandling når uhell har skjedd.
    
 • Stol ikke på barnesikringer. Barnesikringer er ingen garanti for at barn ikke klarer å åpne dem.
 • Kartlegg hva slags kjemikalier du har hjemme. Sørg for at de farligste produktene er ekstra sikret og oppbevares utilgjengelige for barn.

Førstehjelp ved uhell

Du kan forsøke å begrense skadene når uhellet først har skjedd. Det er viktig med rask oppfølging.

 • Har du fått kjemikalie i øyet eller på hud, start skylling med rennende vann med en gang. Fortsett skylling til du har fått rådført deg med lege eller Giftinformasjonen.
 • Har du drukket av et kjemikalium, skyll munn og drikk litt vann eller melk. For etsende stoffer, ring 113. Fortsett å skylle munnen til videre behandlingsråd er gitt.
 • Det er sjelden vi anbefaler å fremkalle brekninger hjemme da dette kan øke faren for skader.
 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging og behandling.

Forgiftningens alvorlighetsgrad er avhengig av flere ting som for eksempel mengde, fortynningsgrad og kontakttid (tid før skylling og eventuelt drikke). Egenskaper ved produktet, for eksempel om det er tyktflytende, tyntflytende, eller om det er flere stoffer til stede som virker sammen, vil også kunne påvirke forgiftningsfaren og utviklingen av symptomer.

Giftinformasjonen er alltid tilgjengelig

​Giftinformasjonen er en døgnåpen vakttelefon (22 59 13 00) og tilgjengelig for allmennheten året rundt.

Eksempler på farlige produkter

Her er en liste over noen kjemikalier/produkter du bør være særlig oppmerksom på (listen er ikke uttømmende):

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Farlige produkter i hjemmet. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 26. juni 2020 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/farlige-stoffer-i-hjemmet/

Sist oppdatert fredag 26. juni 2020