Vårblomster

De fleste planter i vårt nærmiljø er ufarlige å smake på. Andre kan gi forgiftninger selv ved en liten smak.

Illustrasjonsbilde av krokus. Blomstene har forskjellige farger, her lilla, gule og hvite blomster

​Krokus (Crocus)

​​​​​Påskekaktus, selje, krokus, løvetann, hestehov og perleblomst

​Det er ufarlig å ha smakt på disse plantene.

Les mer om: krokus, løvetann, hestehov og perleblomst.

Hvitveis

Hvitveis inneholder irriterende stoffer. Symptomer kan være smerter i munn/svelg, kvalme, oppkast og diaré.

Førstehjelp ved forgiftning med hvitveis

  • Fjern eventuelle planterester og gi litt å drikke.
  • Hvis det er spist flere enn to blomster, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om eventuell videre oppfølging.

Snøklokke

​Snøklokke inneholder stoffer som kan virke irriterende. Symptomer ved svelging kan være kvalme, brekninger og diaré.

Førstehjelp ved forgiftning med snøklokke

  • Fjern planterester fra munnen og gi litt å drikke.
  • Dersom større mengder snøklokke er spist, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om eventuell videre oppfølging.

Tulipan, påskelilje og pinselilje

Hele planten, men særlig løken inneholder irriterende stoffer som kan gi slimhinneirritasjon, kvalme, brekninger og diaré ved svelging.

Førstehjelp ved forgiftning med tulipan, påskelilje og pinselilje

  • Fjern planterester og gi drikke.
  • Hvis deler av løk eller større mengder plantematerialer er spist, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om eventuell vidre oppfølging.

Les mer om: tulipan, påskelilje og pinselilje.

Blåstjerne (Scilla-arter)

Det er lite farlig å ha smakt på en blåstjerne, men større inntak kan gi forgiftning.

Førstehjelp ved forgiftning med blåstjerne

  • Fjern eventuelle planterester og gi litt å drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging, dersom det er spist scillaløk eller større mengder plantemateriale.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Vårblomster. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 23. august 2021 [hentet torsdag 20. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/varblomster/

Sist oppdatert mandag 23. august 2021