Legemidler i multidose

Legemidler pakket i multidose vil også vises i tjenesten Legemidler på Helsenorge når legen bruker e-resept til å forskrive multidose.

Hva er multidose?

Multidose er ferdig doserte legemidler til den enkelte bruker, pakket i dosetter, en såkalt dose i pose. Legemidlene pakkes slik for at det skal være enkelt å ta alle legemidlene riktig.

Få oversikt over reseptene dine

Se dine resepter og informasjon om utleverte legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell.

Legemiddelliste

Multidose betyr at fastlegene som sender e-resepter, også kan videreformidle en fullstendig liste over alle legemidler en person bruker. Løsningen gjelder for alle pasienter som er tilknyttet pleie- og omsorgstjenesten. Apoteket pakker legemidler basert på legemiddellisten og tilhørende resepter.

Dette gir legen bedre oversikt over alle legemidlene du bruker og du får også selv mulighet til å sjekke dine resepter og utleveringer på Helsenorge. Andre leger som behandler deg, for eksempel i sykehus eller på legevakt, kan få tilgang til legemiddellisten i e-reseptløsningen.

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Sist oppdatert torsdag 21. oktober 2021