Legemidler i multidose

Legemidler pakket i multidose vil også vises i resepttjenesten på helsenorge.no når legen bruker e-resept til å forskrive multidose.

Multidose er et hjelpemiddel for dem som tar mange legemidler, og/eller glemmer å ta dem til rett tid.

​Tar du mange legemidler? Da kan det være nyttig å få dem pakket i multidose.

Hva er multidose?

Multidose er ferdig doserte legemidler til den enkelte bruker, pakket i dosetter, en såkalt dose i pose. Legemidlene pakkes slik for at det skal være enkelt å ta alle legemidlene riktig.

Nå har leger i noen kommuner begynt å bruke e-resept også når de skriver ut legemidler i multidose.

Få oversikt over reseptene dine

Se dine resepter og informasjon om utleverte legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell.

Legemiddelliste

Multidose betyr at fastlegene som sender e-resepter, også kan videreformidle en fullstendig liste over alle legemidler en person bruker. Løsningen gjelder for alle pasienter som er tilknyttet pleie- og omsorgstjenesten. Apoteket pakker legemidler basert på legemiddellisten og tilhørende resepter.

Dette gir legen bedre oversikt over alle legemidlene du bruker og du får også selv mulighet til å sjekke dine resepter og utleveringer i resepttjenesten på helsenorge.no. Andre leger som behandler deg, for eksempel i sykehus eller på legevakt, kan få tilgang til legemiddellisten i e-reseptløsningen.

Multidose i e-resept er under utprøvning i enkelte kommuner i Norge og vil innføres gradvis i løpet av 2019.