Barn og ungdoms resepter

For barn fra 0-16 år kan foreldre ha digitalt innsyn i barnets resepter. For ungdom fra 12-16 år er det legen og ungdommen selv som sammen avgjør om resepten skal skjules for foreldre.

Søsken-sammen

Hvis du har foreldreansvar for et barn under 16 år, kan du se barnets resepter ved å logge deg inn på Helsenorge, men kun dersom minst en av foreldrene har samme folkeregistrerte adresse som barnet.

Klikk på navnet ditt når du er logget inn for å angi hvem du ønsker å handle på vegne av.

Resepter kan skjules for foreldre

Barn og ungdom mellom 12 og 16 år kan be legen om å merke resepten slik at foreldre eller andre foresatte ikke får vite at resepten finnes. Dette kalles "vergeinnsynsreservasjon" og gjøres om ungdommen ønsker å skjule enkeltresepter fra sine foreldre. Dette er ikke det samme som låst resept.

Når barnet fyller 16 år

Når barnet fyller 16 år vil foreldre automatisk miste muligheten for innsyn via Helsenorge.

Barn over 16 år kan gi fullmakt til innsyn i sine resepter til foreldre og andre. Den som mottar fullmakten må være over 18 år.

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Sist oppdatert torsdag 21. oktober 2021