Smurtas ir išnaudojimas

Smurtą gali sudaryti įvairūs veiksmai: fiziniai, seksualiniai ir psichologiniai. Smurtas ir išnaudojimas gali sukelti ir trumpalaikės, ir ilgalaikės žalos. Visos smurto ir išnaudojimo formos yra neteisėtos.

Kilus ūmiam pavojui, skambinkite policijai telefonu 112

Ar jums arba kitiems gresia didelis pavojus? Tada skambinkite policijos pagalbos numeriu 112.

Kas yra smurtas?

Smurtas gali būti fizinis, seksualinis ir psichologinis. Be to, nepriežiūra irgi yra laikoma smurto forma.

Smurtas galimas įvairiomis situacijomis, kai žmonės būna kartu: namuose, mokykloje, darbe, taksi eilėje ar gatvėje. Smurtas pasitaiko tarp nepažįstamų žmonių, tarp pažįstamų ar darbo vietoje.

Tiek vyrai, tiek moterys susiduria su smurtu, tačiau yra skirtumų tarp lyčių ir jų patiriamo smurto rūšių. Vyrai patiria daugiau fizinio smurto už artimos aplinkos ribų nei moterys. Moterys dažniau nei vyrai patiria rimtą artimo partnerio smurtą ir seksualinį išnaudojimą.

Smurtas galimas bet kuriuo gyvenimo momentu. Tie, kas yra patyrę smurtą vaikystėje, patiria daugiau smurto ir suaugę (taip vadinamą reviktimizaciją). Nemaža dalis pagyvenusių žmonių taip pat patiria smurtą, o smurtas prieš pagyvenusius žmones dažnai pasitaiko artimoje aplinkoje (norvegų kalba).

Smurto ir išnaudojimo priežastys yra kompleksiškos, tačiau rodos, kad riziką gali padidinti bloga ekonominė padėtis, gyvenimo sąlygų iššūkiai, negalia ir piktnaudžiavimas svaigalais.

Smurtas artimoje aplinkoje

Smurtas tarp šeimos narių, partnerių ar kitų artimų asmenų yra vadinamas smurtu artimoje aplinkoje. Smurtas artimoje aplinkoje gali būti ypač komplikuotas, nes smurtautojas yra svarbus asmuo aukos gyvenime. Taip pat sunkiau tokio smurto išvengti. Smurtas artimoje aplinkoje paprastai reiškia, kad auka nėra saugi savo namuose.

Prašom plačiau pasiskaityti apie smurtą artimoje aplinkoje ir kur kreiptis pagalbos (dinutvei.no, norvegų kalba).

Fizinis smurtas

Fizinis smurtas yra fizinės jėgos panaudojimas siekiant sužaloti kitą žmogų ar jį kontroliuoti. Tai gali būti smūgiai, spyriai, smaugimas, daiktų mėtymas į kitą asmenį, kito asmens deginimas cigaretėmis ar daugybė kitokių veiksmų. Grasinimas kam nors ginklu taip pat gali būti vertinamas kaip fizinio smurto aktas.

Fizinės bausmės auklėjant vaikus Norvegijoje yra draudžiamos ir laikomos fizinio smurto prieš vaikus forma.

Seksualinis smurtas

Seksualinis smurtas yra visokių formų prievarta, siekiant atlikti lytinius veiksmus. Tai apima išžaginimą, kai asmuo verčiamas lytiškai santykiauti, pavyzdžiui, atlikti lytinį aktą, taip pat tai apima kitas seksualinio išnaudojimo ar pažeminimo formas, pavyzdžiui, priverstinį lytėjimą. Išžaginimas ir kitoks seksualinis išnaudojimas pasitaiko įvairiuose santykiuose, įskaitant porų santykius.

Vaiko išnaudojimas (norvegų kalba) nebūtinai turi būti susijęs su prievarta, kad jį būtų galima laikyti seksualiniu smurtu. Kai suaugęs žmogus naudojasi amžiaus pranašumu, kad galėtų lytiškai santykiauti su vaiku, tai bet kokiu atveju yra laikoma išnaudojimu. Be to, vaikai gali seksualiai išnaudoti kitus vaikus.

Skaitmeninis seksualinis išnaudojimas, pvz., platinant nuogo kito asmens nuotraukas be to asmens sutikimo, taip pat yra viena seksualinio smurto formų.

Daugiau iš Dinutvei.no (norvegų kalba)

Psichologinis smurtas

Psichologinis smurtas gali būti įvairių formų, kartais jį yra sunku įvardinti žodžiais. Keletas įprastų požymių yra kontroliavimas, manipuliavimas, nuolatinė kritika. Dažnai psichologinis smurtas yra sisteminio pobūdžio, o laikui bėgant, vienas žmogus priverčia kitą jaustis beverčiu ar nesaugiu.

Manoma, kad psichologinis smurtas dažnai pasitaiko artimoje aplinkoje, pavyzdžiui, tėvų psichologinis smurtas prieš vaikus arba sutuoktinio psichologinis smurtas prieš savo partnerį. Dažniausiai kalbame apie psichologinį smurtą artimoje aplinkoje, tačiau ir patyčias galima laikyti psichologinio smurto forma.

Prašom plačiau pasiskaityti apie smurtą artimoje aplinkoje ir kur kreiptis pagalbos (dinutvei.no, norvegų kalba).

Nepriežiūra

Nepriežiūra reiškia, kad nėra patenkinami pagrindiniai žmogaus poreikiai. Tai smurto forma santykiuose, kai vienas asmuo yra atsakingas už kitą – pavyzdžiui, kai tėvai rūpinasi vaikais, arba kai suaugę vaikai rūpinasi senstančiais tėvais, arba kai institucija yra atsakinga už asmenį su negalia.

Pagrindiniai asmens poreikiai gali būti fiziniai (pvz., maisto, švarių drabužių, fizinio saugumo ar vaistų poreikis) arba psichiniai.

Neigiama socialinė kontrolė

Įvairios invazinės ar neigiamos socialinės kontrolės formos gali būti vertinamos kaip smurtas, grasinimai ir prievarta. Jos naudojamos, siekiant užtikrinti, kad asmenys gyventų pagal šeimos ar grupės normas; tai yra, pvz., smurtas dėl įžeistos garbės, priverstinė santuoka, moterų lytinių organų apipjaustymas.

Prašom plačiau pasiskaityti apie neigiamą socialinę kontrolę ir kur kreiptis pagalbos (dinutvei.no, norvegų kalba).

Kaip smurtas veikia sveikatą?

Smurtas aukos sveikatai gali pakenkti įvairiais būdais. Svarbu pabrėžti, kad ne visoms smurto aukoms kyla sveikatos problemų: daugeliui viskas klostosi gerai. Nepaisant to, smurtas didina riziką atsirasti įvairioms fizinės ir psichinės sveikatos problemoms.

Smurtas ir fizinė sveikata

Tiesioginė smurto pasekmė gali būti fiziniai sužalojimai, tokie kaip sulaužyti šonkauliai, mėlynės, žaizdos ar vidiniai sužalojimai.

Pastaruoju metu atsiranda vis daugiau žinių apie ryšį tarp smurto poveikio ir fizinės sveikatos. Dažnai pasitaikančių fizinės sveikatos problemų, tokių kaip galvos skausmas, pilvo skausmas, pykinimas, galvos svaigimas ir raumenų skausmas dažniau kyla smurto aukoms nei žmonėms, nepatyrusiems smurto. Sunkios fizinės ligos, tokios kaip diabetas, širdies ir kraujagyslių ligos ir vėžys taip pat dažniau pasitaiko tarp smurto aukų. Taigi smurtas gali labai visapusiškai ir stipriai paveikti sveikatą.

Asmenys, patyrę smurtą tiek vaikystėje, tiek suaugę, turi didesnę riziką turėti sveikatos problemų nei tie, kurie su smurtu susiduria tik vaikystėje arba tik suaugę. Patiriant daug įvairių rūšių smurto, padidėja ir sveikatos problemų rizika.

Smurtas ir psichikos sveikata

Asmenims, patyrusiems smurtą, yra didesnė rizika išgyventi depresiją ir nerimą. Ilgalaikis, didelio masto smurtas, pavyzdžiui, vaikui augant su labai smurtaujančiu ir kontroliuojančiu tėvu, gali sukelti sudėtingą psichologinę žalą. Smurto aukoms taip pat yra didesnė piktnaudžiavimo alkoholiu ir kitais svaigalais rizika. Smurtas yra glaudžiai susijęs su savęs žalojimu, įskaitant bandymus nusižudyti.

Smurtas ir išnaudojimas gali sukelti potrauminio streso sutrikimo (PTSS) simptomus. Tokie simptomai gali būti skausmingų nemalonių prisiminimų išgyvenimas, bandymas vengti situacijų, primenančių smurtą, bei nuotaikų, minčių ir streso kaita į blogąją pusę.

Praneškite apie smurtą ir išnaudojimą

Jei esate smurto ir išnaudojimo auka, jums gali būti suteikta pagalba. Pakalbėjus apie tai, ką patyrėte, su patikimu žmogumi, bus paprasčiau kreiptis pagalbos.

Sužinojęs, kad kažkas patiria ar gali patirti smurtą ar išnaudojimą, galite padėti. Kai kuriais atvejais jums galioja įstatymo numatyta pareiga užkirstikelią (norvegų kalba) smurtui ir išnaudojimui.

Smurtiniams ir seksualiniams nusikaltimams galite užkirsti kelią, pranešdami apie juos policijai ar vaiko gerovės tarnyboms arba padėdami aukai užsitikrinti saugumą, pavyzdžiui, krizių centre, ligoninėje ar kitoje saugioje vietoje. Daugeliu atvejų apie savo susirūpinimą galima pranešti ar jį aptarti anonimiškai.

Pagalbos paslaugos aukoms ir artimiesiems

Daugiau paramos tarnybų ir savanorių organizacijų

Smurto ir išnaudojimo aukoms teikiama daug įvairių pagalbos paslaugų. Smurtautojai taip pat gali gauti tinkamos pagalbos.

Arias, I., Leeb, R.T., Melanson, C., Paulozzi, L.J. and Simon, T.R., 2008. Child maltreatment surveillance; uniform definitions for public health and recommended data elements. Retrieved from https://stacks.cdc.gov/view/cdc/11493

Øverlien C, Hauge MI, Schultz JH. Barn, vold og traumer: Møter med unge i utsatte livssituasjoner. Universitetsforlaget; 2016.

Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Rapport 1/2014. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

WHO. World Report on Violence and Health. Geneva: World Health Organization; 2002.

Aakvaag HF, Strøm IF. Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress A/S, Rapport. 2019;1.

Turinį pateikė Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. rugsėjo 5 d., pirmadienis