Насильство й жорстоке поводження

Насильство охоплює багато видів дій — фізичних, сексуальних і психологічних. Насильство й жорстоке поводження можуть спричинити короткострокову та довгострокову шкоду. Усі форми насильства й жорстокого поводження є незаконними.

У разі надзвичайної небезпеки телефонуйте до поліції за номером 112

Вам чи іншим людям загрожує надзвичайна небезпека? Тоді потрібно зателефонувати за номером екстреної допомоги поліції 112.

Що таке насильство?

Насильство може бути фізичним, сексуальним і психологічним. Крім того, формою насильства вважається невиконання обов’язків із догляду.

Насильство може статися в будь-яких ситуаціях, коли люди перебувають разом: удома, у школі, на роботі, у черзі на таксі або на вулиці. Насильство може мати місце між незнайомими або знайомими людьми чи на робочому місці.

Насильства зазнають як чоловіки, так і жінки, але існують гендерні відмінності у видах насильства. Чоловіки більш ніж жінки зазнають фізичного насильства поза близькими стосунками. Жінки більш ніж чоловіки зазнають серйозного насильства з боку партнерів, а також зазнають сексуального насильства.

Насильство може трапитися в будь-який період життя. Ті, хто зазнав насильства в дитинстві, більш схильні до насильства в дорослому віці (це часто називають повторною віктимізацією). Значна кількість людей похилого віку також зазнає насильства, причому насильство над ними часто має місце в стосунках між близькими людьми.

Причини насильства й жорстокого поводження є складні, але вважається, що погане фінансове становище, життєві труднощі, інвалідність і проблеми зі зловживанням психоактивними речовинами можуть збільшити ризик.

Насильство в стосунках між близькими людьми

Насильство, яке має місце між членами сім’ї, партнерами або іншими спорідненими людьми, називається насильством у стосунках між близькими людьми. Насильство в стосунках між близькими людьми може бути особливо складним, оскільки кривдник є важливою особою в житті жертви. Уникнути такого насильства складніше. Насильство в стосунках між близькими людьми часто означає, що жертва не почувається в безпеці у власному домі.

Детальніше про проблеми в стосунках між близькими людьми й про отримання допомоги можна дізнатися на сайті dinutvei.no (норвезькою мовою)

Фізичне насильство

Фізичне насильство — це застосування фізичної сили для заподіяння шкоди або контролю над іншою людиною. Це може бути нанесення стусанів кулаками, ногами, придушення, кидання предметів в іншу людину, припікання цигарками або інші дії. Погроза зброєю також може розглядатися як акт фізичного насильства.

У Норвегії тілесні покарання у вихованні заборонені й уважаються формою фізичного насильства над дітьми.

Сексуальне насильство

Сексуальне насильство — це всі форми примусу до сексуальних актів. Воно охоплює зґвалтування, коли людину примушують до сексуальних дій, наприклад статевого акту, а також інші форми сексуального насильства або правопорушення, наприклад примусові пестощі. Зґвалтування й інше сексуальне насильство можуть мати місце в різних стосунках між людьми, зокрема в парах.

Жорстоке поводження з дітьмивважається сексуальним насильством навіть за відсутності примусу. Коли доросла людина використовує притаманну їй з огляду на вік владу для вступу в статеві зносини з дитиною, це все одно вважається насильством. Крім того, діти можуть зазнавати жорсткого поводження з боку інших дітей.

Цифрове сексуальне насильство, наприклад поширення фотографій оголеної особи без її згоди, також уважається формою сексуального насильства.

Більше інформації із сайта Dinutvei.no (норвезькою мовою)

Психологічне насильство

Психологічне насильство може набувати різних форм, іноді його важко описати словами. До загальних рис відносяться контроль, маніпуляції та постійна критика. Часто психологічне насильство являє собою схему, коли одна людина протягом певного часу змушує іншу відчувати себе безпорадною або такою, що перебуває в небезпеці.

Психологічне насильство часто розглядається як таке, що має місце в стосунках між близькими людьми, наприклад психологічне насильство батьків над дітьми або психологічне насильство одного подружжя над іншим. Ми найчастіше говоримо про психологічне насильство в стосунках між близькими людьми, але цькування також можна розглядати як форму психологічного насильства.

Детальніше про психологічне насильство й отримання допомоги можна дізнатися на сайті dinutvei.no (норвезькою мовою)

Невиконання обов’язків із догляду

Невиконання обов’язків із догляду означає, що основні потреби людини не задовольняються. Ця форма насильства зустрічається у відносинах, коли одна людина несе відповідальність за іншу, наприклад батьки доглядають за дітьми, дорослі діти піклуються про батьків похилого віку або установа несе відповідальність за людину з інвалідністю.

Основні потреби можуть бути фізичними (наприклад, потреба в їжі, чистому одязі, фізичній безпеці або ліках) або ж психічними.

Негативний соціальний контроль

Різні форми нав’язливого або негативного соціального контролю можуть розглядатися як насильство, погрози й примус. Такий контроль може здійснюватися для того, щоб люди жили згідно із сімейними або груповими нормами, як у випадку насильства, пов’язаного із захистом честі, у випадку примусового шлюбу або каліцтва жіночих статевих органів.

Детальніше про негативний соціальний контроль і отримання допомоги можна дізнатися на сайті dinutvei.no (норвезькою мовою)

Як насильство впливає на здоров’я?

Насильство може завдати шкоди здоров’ю жертви різними способами. Важливо зазначити, що не всі жертви насильства мають проблеми зі своїм здоров’ям і що в багатьох усе складається добре. Проте насильство підвищує ризик виникнення низки проблем із фізичним і психічним здоров’ям.

Насильство й фізичне здоров’я

Прямим наслідком насильства можуть бути фізичні ушкодження, як-от зламані ребра, синці, рани або внутрішні травми.

Останнім часом з’являється все більше й більше інформації про вплив насильства на фізичне здоров’я. Скарги на фізичне здоров’я, наприклад на головний біль, біль у животі, нудоту, запаморочення й біль у м’язах, частіше зустрічаються в жертв насильства, ніж у людей, які не зазнали насильства. Серйозні фізичні захворювання, наприклад діабет, серцево-судинні захворювання й рак, також частіше зустрічаються в жертв насильства. Таким чином, насильство може впливати на здоров’я дуже широко й усебічно.

Ті, хто зазнавав насильства і в дитинстві, і в дорослому віці, мають вищий ризик розвитку проблем зі здоров’ям, ніж ті, хто зазнавав насильства або тільки в дитинстві, або тільки в дорослому віці. Зазнання різних видів насильства також підвищує ризик виникнення проблем зі здоров’ям.

Насильство й психічне здоров’я

Існує підвищений ризик виникнення депресії та тривоги в тих, хто став жертвою насильства. Тривале серйозне насильство, наприклад зростання з дуже жорстокими й владними батьками, може завдати складної психологічної шкоди. Жертви насильства також піддаються підвищеному ризику зловживання алкоголем і іншими наркотичними речовинами. Існує тісний зв’язок між насильством і самоушкодженнями, зокрема спробами самогубства.

Насильство й жорстоке поводження можуть призвести до симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Такими симптомами можуть бути болісні спогади, які викликають неприємні відчуття, намагання уникати ситуацій, які нагадують про насильство, а також зміна настрою, думок і стресу в бік негативу.

Повідомлення про насильство й жорстоке поводження

Якщо ви стали жертвою насильства й жорстокого поводження, вам допоможуть. Якщо ви розкажете про пережите людині, якій довіряєте, це може полегшити звернення за допомогою.

Якщо вам стало відомо, що хтось став або може стати жертвою насильства чи жорстокого поводження, у вас є можливість допомогти. У деяких випадках на вас покладатиметься юридичне зобов’язання запобігання.

Ви можете запобігти насильницьким і сексуальним злочинам, повідомивши поліцію чи службу соціального захисту дітей або допомагаючи жертві опинитися в безпеці, наприклад у кризовому центрі, лікарні чи іншому безпечному місці. У багатьох випадках можна анонімно повідомити про свою проблему або обговорити її.

Підтримка постраждалих і їх родичів

Інші служби підтримки й добровільні організації

Існує багато різних служб допомоги тим, хто став жертвою насильства й жорстокого поводження. Особи, які вчинили насильство, також можуть отримати хорошу допомогу.

Arias, I., Leeb, R.T., Melanson, C., Paulozzi, L.J. and Simon, T.R., 2008. Child maltreatment surveillance; uniform definitions for public health and recommended data elements. Retrieved from https://stacks.cdc.gov/view/cdc/11493

Øverlien C, Hauge MI, Schultz JH. Barn, vold og traumer: Møter med unge i utsatte livssituasjoner. Universitetsforlaget; 2016.

Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Rapport 1/2014. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

WHO. World Report on Violence and Health. Geneva: World Health Organization; 2002.

Aakvaag HF, Strøm IF. Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress A/S, Rapport. 2019;1.

Матерiал надано Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Версiя вiд понеділок, 5 вересня 2022 р.