Vold og overgrep

Vold kan defineres som handlinger som med overlegg skader, skremmer, sårer eller har annen negativ påvirkning på mennesker. Alle former for vold er ulovlig og kan gi fysiske eller psykiske skader. Blir du utsatt for vold og overgrep, eller vet om noen som blir det, bør du oppsøke hjelp.

 Bilde av trist gutt på veranda

Vold og overgrep kan ramme både voksne og barn.

Illustrasjon: Johnér Bildbyrå AB

Former for vold og overgrep

Vold kan være fysiske handlinger som å slå eller sparke, eller psykisk vold som trusler, degradering, kontrollering og ydmykelser. Vold kan også være seksuell vold, som voldtekt, incest eller uønsket beføling.

Andre former for vold kan være handlinger som skremmer eller sårer, som materiell vold; ødelegging av gjenstander av verdi eller andre ødeleggelser som er skremmende å bevitne, og økonomisk vold; materiell utnyttelse av andre eller hindre andre i å kunne råde over egen økonomi.

Vold og overgrep kan grovt deles opp i det som skjer i nære relasjoner (for eksempel vold i parforhold, vold mot barn eller mellom søsken) eller vold i andre relasjoner (på arbeidsplassen, mellom venner og bekjente, eller i det offentlige rom).

Her får du hjelp hvis du opplever vold eller overgrep

Meld fra om vold og overgrep

All vold er potensielt skadelig og en ulovlig handling. Opplever du å bli utsatt for vold eller er vitne til vold mellom andre mennesker, bør du oppsøke hjelp for å forsøke å få slutt på volden, eller for å motta hjelp for eventuelle skader du er påført.

Hvis du vet, eller tror, at noen kan bli utsatt for vold eller overgrep, har du en unik mulighet til å hjelpe. Du kan også ha en lovpålagt plikt til å forsøke å avverge at det skjer. Avvergingsplikten gjelder oss alle, enten vi jobber med mennesker og har taushetsplikt, eller er privatperson.

Les mer om avvergingsplikt og hvordan du kan avverge på plikt.no

Vold og overgrep kan gi fysiske skader på kort og lang sikt, og psykiske plager eller lidelser. For flere av de som utsettes for alvorlig vold kan lidelsene handle om angstproblemer, depresjoner eller posttraumatisk forstyrrelse (PTSD).

Her får du hjelp:

  • I akutte situasjoner og ved fare for liv, ring politiet på 112.
  • Du kan kontakte ditt lokale politi på 02800.
  • Er barn involvert, kontakt også barnevernet.