خشونت و آزار

خشونت ممکن است به طریقه های مختلف، فیزیکی، جنسی و روانی رخ دهد. خشونت و آزار می تواند عواقب زیانباری، چه کوتاه مدت و چه بلند مدت داشته باشد. تمام انواع خشونت و استفاده سوء غیرقانونی پنداشته می شود.

اگر فوراً در معرض خطر قرار دارید، با پولیس از طریق شماره تماس بگیرید 112

آیا شما یا دیگران در خطر فوری هستید؟ سپس باید با شماره عاجل پولیس 112 تماس بگیرید.

خشونت چیست؟

خشونت می تواند فیزیکی، جنسی یا روانی باشد. غفلت نیز نوعی خشونت محسوب می شود.

خشونت ممکن است در همه انواع موقعیت هایی که افراد با هم هستند رخ دهد: در خانه، مکتب، محل کار، در تکسی یا بیرون از سرک. خشونت ممکن است بین افراد بیگانه، بین آشنایان یا در محل کار رخ دهد.

هم مردان و هم زنان ممکن است مورد خشونت قرار گیرند، اما تفاوت های جنسیتی در مورد نوع خشونت وجود دارد. مردان بیشتر از زنان در خارج از خانه مورد خشونت فیزیکی قرار می گیرند. زنان بیشتر از مردان مورد آزار خانگی و تجاوز جنسی قرار می گیرند.

خشونت می تواند در هر مقطعی از زندگی رخ دهد. کسانی که در کودکی در معرض خشونت قرار می ‌گیرند بیشتر در بزرگسالی مورد خشونت قرار می ‌گیرند (که اکثراً بنام قربانی مجدد یاد می شود). بسیاری از بزرگسالان نیز مورد خشونت قرار می گیرند و خشونت علیه افراد سالخورده اکثریت در خانه اتفاق می افتد.

عوامل خشونت و آزار پیچیده اند، اما به نظر می رسد که وضعیت مالی نامناسب، شرایط بد زندگی، ناتوانی ها و مشکلات استفاده بیشتر از مواد مخدر می توانند خطر مواجهه شدن با خشونت را افزایش دهند.

خشونت خانوادگی

خشونتی که بین اعضای خانواده، شریک زندگی یا سایر بستگان نزدیک رخ می دهد، بنام خشونت خانوادگی یاد می شود. مقابله با خشونت خانوادگی ممکن است حتی دشوارتر باشد، زیرا مرتکب خشونت اکثراً فرد مهمی در زندگی شخص قربانیشده محسوب می شود. این همچنان ممکن است فرار از خشونت را دشوارتر کند. خشونت خانوادگی اغلب به این معنی است که فرد در معرض خطر در خانه خود امن نیست.

درباره خشونت خانوادگی و جایی که می توانید کمک بدست بیاورید بیشتر بخوانید (dinutvei.no)

خشونت فزیکی

خشونت فیزیکی استفاده از نیروی فیزیکی برای ضرر رساندن یا کنترول فرد دیگری است. این شامل شکنجه، لگد زدن، مشت زدن، خفه کردن، سوزاندن یا پرتاب اشیاء به سوی شخص دیگر است. تهدید شخصی با سلاح نیز به عنوان یک عمل خشونت فیزیکی تلقی می شود.

تنبیه بدنی به عنوان نوعی تنبیه در ناروی ممنوع است، زیرا خشونت فیزیکی علیه کودکان تلقی می شود.

خشونت جنسی

خشونت جنسی شامل وادار کردن کسی به انجام اعمال جنسی است. این شامل عمل تجاوز جنسی به جبر می ‌شود که در آن فرد مجبور به اعمال جنسی می شود مانند آمیزش جنسی، و همچنین سایر اشکال تجاوز یا تجاوز جنسی مانند لمس بدن کسی برخلاف میل او. تجاوز جنسی و سایر تجاوزات جنسی ممکن است در تعدادی از روابط مختلف از جمله روابط زناشویی یا شراکت رخ دهد.

آزار جنسی طفل برای اینکه خشونت جنسی تلقی شود نیازی به زور یا اجبار ندارد. هنگامی که یک بزرگسال از قدرت خود به عنوان یک شخصیت اقتدار برای شرکت در فعالیت های جنسی با طفل سوء استفاده می کند، این همیشه یک تجاوز جنسی تلقی می شود. اطفال همچنین ممکن است کودکان دیگر را مورد آزار جنسی قرار دهند.

آزار جنسی دیجیتالی، مانند به اشتراک گذاری عکس های برهنه افراد دیگر بدون رضایت آنها نیز نوعی خشونت جنسی است.

معلومات بیشتر از Dinutvei.no بدست آورید

خشونت روانی

خشونت روانی می تواند انواع مختلفی داشته باشد و ممکن است توضیح آن دشوار باشد. کنترول، آزار و انتقاد همیشگی چند ویژگی مشترک این نوع خشونت محسوب می شوند. اکثراً الگویی برای خشونت روانی وجود دارد که در آن یک نفر به مرور زمان باعث می شود فرد دیگری احساس بی ارزشی یا تهدید کند.

خشونت روانی اکثراً بین شرکا یا اعضای خانواده رخ می دهد، مانند خشونت روانی والدین علیه فرزندان شان، یا همسری که شریک زندگی خود را در معرض خشونت روانی قرار می دهد. خشونت روانی معمولاً نوعی خشونت خانوادگی در نظر گرفته می شود. با این حال، زورگویی را می توان به عنوان نوعی خشونت روانی نیز در نظر گرفت.

درباره خشونت روانی و جایی که می توانید کمک بدست آورید بیشتر بخوانید (dinutvei.no)

غفلت/بی توجهی

غفلت عبارت است از ناکامی در برآوردن نیازهای اساسی فرد. این نوعی خشونت در روابطی است که یک فرد مسئولیت دیگری را بر عهده دارد. به عنوان مثال، والدینی که از اطفال خود مراقبت می کنند، اطفال بزرگسالی که از والدین سالخورده مراقبت می کنند، یا موسسه ای که مسئول افراد دارای معلولیت است.

چنین نیازهای اولیه ممکن است جسمی باشد (مانند نیاز به غذا، شستن لباس، مصئوینت فزیکی یا دوا)، یا ممکن است نیازهای عاطفی باشد.

کنترول منفی اجتماعی

انواع نقض یا کنترول منفی امور اجتماعی ممکن است شامل خشونت، تهدید، و اجبار باشد. این ممکن است برای اطمینان از اینکه افراد از دستورات خانوادگی یا گروهی پیروی می کنند، انجام شود، مانند خشونت های مربوط به ناموس، ازدواج اجباری، و ناقص سازی اندام تناسلی زنان.

درباره کنترول منفی امور اجتماعی و جایی که می توانید کمک بدست بیاورید بیشتر بخوانید (dinutvei.no)

خشونت چگونه بالای صحت تاثیر میگذارد؟

صحت فردی که در معرض خشونت قرار گرفته است ممکن است به طریقه های مختلف آسیب ببیند. ذکر این نکته ضروری است که همه قربانیان خشونت با مسائل صحی دست و پنجه نرم نمی کنند و بسیاری از آنها می توانند نسبتاً خوب با آن مبارزه کنند. با این حال، خشونت خطر ابتلا به مشکلات صحت جسمی و روانی را افزایش می دهد.

خشونت و صحت فزیکی

یکی از عواقب مستقیم خشونت ممکن است صدمات فیزیکی مانند شکستگی قبرغه ها، تورم، زخم ها یا آسیب های داخلی باشد.

در سال های اخیر، ما معلوماتی بیشتری در مورد ارتباط بین قربانیان خشونت و صحت جسمانی آنها کسب کرده ایم. مشکلات رایج صحت جسمانی، مانند سردردی، درد شکم، حالت تهوع، سرگیچی و دردهای عضلاتی، در بین افرادی که در معرض خشونت قرار گرفته اند نسبت به افرادی که هرگز خشونت را تجربه نکرده اند، بیشتر است. بیماری های جسمی جدی مانند دیابت، بیماری های قلبی وریدی و سرطان نیز در میان قربانیان خشونت زیاد است. بنابراین خشونت می تواند صحت انسان را به شیوه ای بسیار گسترده و جامع تحت تأثیر قرار دهد.

افرادی که هم در دوران طفولیت و هم در بزرگسالی در معرض خشونت قرار گرفته اند نسبت به افرادی که فقط در طفولیت یا بزرگسالی در معرض خشونت قرار گرفته اند در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به مشکلات صحی هستند. تجربه انواع مختلف خشونت نیز خطر مشکلات صحی را افزایش می دهد.

خشونت و صحت روانی

افرادی که در معرض خشونت قرار می گیرند، خطر ابتلا به افسردگی و اضطراب را افزایش می دهند. کسانی که در معرض خشونت طولانی و شدید قرار می گیرند، مانند اطفالیکه که با والدینی بسیار خشن و کنترول کننده بزرگ می شوند، ممکن است دچار اختلالات روانی پیچیده شوند. قربانیان خشونت نیز در معرض خطر استفاده زیاد از الکل و سایر مواد مخدر قرار دارند. بین خشونت و خودآزاری رابطه قوی وجود دارد که شامل اقدام به خودکشی می شود.

خشونت و آزار همچنین ممکن است منجر به علائم اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) شود. چنین علائمی ممکن است شامل تجربه مجدد خاطرات ناراحت کننده، تلاش برای جلوگیری از شرایطی باشد که فرد را به یاد خشونت، استرس بالا، و تغییرات منفی در خلق و خو و الگوهای فکری می اندازد.

موارد خشونت و آزار را گذارش دهید

اگر خشونت و آزار را تجربه می کنید، کمک وجود دارد. گفتن آنچه که تجربه کرده‌اید به کسی که به او اعتماد دارید، می‌ تواند کمک شما را آسان ‌تر کند.

اگر یاد گرفتید که شخصی قربانی خشونت یا آزار شده است یا ممکن است قربانی شود، این فرصت را دارید که کمک کنید. در برخی موارد، ممکن است شما تعهد قانونی برای جلوگیری از وقوع آن داشته باشید.

شما می توانید با گزارش نگرانی های خود به پولیس یا خدمات رفاهی اطفال، یا با کمک به قربانی برای رسیدن به مصئونیت، مانند پناهگاه بحران، شفاخانه یا مکان امن دیگری، از خشونت و جرایم جنسی بیشتر جلوگیری کنید. در بسیاری از موارد، امکان گزارش یا بحث در مورد نگرانی های خود به نام مستعار وجود دارد.

خدمات کمکی برای قربانیان خشونت و اعضای خانواده آنها

خدمات کمکی بیشتر و سازمان های داوطلب

خدمات کمکی مختلفی برای کسانی که در معرض خشونت و آزار قرار می گیرند وجود دارد. عاملان خشونت نیز می توانند کمک دریافت کنند.

Arias, I., Leeb, R.T., Melanson, C., Paulozzi, L.J. and Simon, T.R., 2008. Child maltreatment surveillance; uniform definitions for public health and recommended data elements. Retrieved from https://stacks.cdc.gov/view/cdc/11493

Øverlien C, Hauge MI, Schultz JH. Barn, vold og traumer: Møter med unge i utsatte livssituasjoner. Universitetsforlaget; 2016.

Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Rapport 1/2014. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

WHO. World Report on Violence and Health. Geneva: World Health Organization; 2002.

Aakvaag HF, Strøm IF. Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress A/S, Rapport. 2019;1.

محتوی فراهم شده توسط Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

آخرین اپدیت 1401 سنبلهٔ 14, دوشنبه