Nyrekreft

Nyrekreft utvikler seg vanligvis langsomt, og gir sjelden symptomer i tidlig stadium når svulsten er liten. Den kan bli stor før den gir symptomer som smerter i en av sidene av ryggen eller magen (rett i underkant av ribbeina). Nyrekreft, eller cancer renis, er en sykdom det kan være vanskelig å oppdage.

Symptombilde

Det kan oppstå symptomer som:

 • blod i urinen (blod i urinen som rosa, rød eller kaffefarget urin)

 • oppfylling i magen (legen kan kjenne kul i magen ved undersøkelse)

 • feber

 • vekttap

 • nedsatt allmenntilstand

 • Skjelettsmerter, nedsatt almenntilstand, feber og vekttap forekommer som regel ved mer langtkommet sykdom.

Disse symptomene kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Kreftforeningens råd er at dersom symptomene varer over 3 uker, bør du kontakte lege.

De ulike stadiene

Nyrekreft inndeles i fire stadier. Stadieinndelingen beskriver hvordan svulsten vokser, om den har spredd seg til lokale lymfeknuter eller om det finnes spredning til andre organer.
 
For å beskrive dette nærmere, brukes TNM- klassifikasjon:
 • T står for kreftsvulsten i nyren.
 • N angir om det er spredning til lymfeknuter.
 • M forteller om det er spredning til andre deler av kroppen.

Bak bokstavene vil det stå et tall som beskriver størrelsen på svulsten og hvor utbredt sykdommen er.

Cirka 25 prosent av pasienter med nyoppdaget kreft i nyren har spredning. Kreft i nyren kan spre seg via blodbanen eller lymfesystemet. Oftest er spredningen til lungene, skjelettet, leveren og hjernen. Ikke sjelden er det selve spredningen som gir symptomene.

Årsaker

Årsaken til kreftsykdom er vanligvis ukjent. Enkelte faktorer kan øke risikoen uten at vi kan påvirke dem. Vi kan likevel ta noen valg som bidrar til å minske risikoen, selv om det ikke gir noen garanti mot å få kreft. For den som får kreft, vil det å være i god form gjøre at man tåler behandlingen bedre og har lavere risiko for senskader.

Risikofaktorer og forebygging

Slik kan risikoen for kreft minskes:

 • Vær røykfri. Nikotin finnes i alle tobakksvarer, røyk, snus og skråtobakk, og påvirker sannsynligvis cellene i nyrene.
 • Hold en sunn kroppsvekt, unngå overvekt og fedme. Risikoen er størt hos kvinner med alvorlig overvekt.
 • Forsøk å ha et så normalt blodtrykk som mulig. Blodtrykket påvirkes både av levemåte og av arv. Høyt blodtrykk er mer vanlig hos eldre enn hos yngre.
 • Drikk minst mulig alkohol.
 • Følg regler ved håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen. Det å være utsatt for noen typer farlige kjemikalier som benzen, kadmium, plantevernmidler, løsemidler og asbest kan øke risikoen.

Andre faktorer som kan gi økt risiko:

 • Kronisk nyresykdom
 • Diabetes
 • Menn som er strålebehandlet for testikkelkreft og kvinner som er strålebehandlet for livmorhalskreft, samt de som har hatt skjoldbruskkjertelkreft, har en svakt økt risiko.
 • Hyppig bruk av smertestillende og vanndrivende midler.

Nyrekreft er arvelig i cirka to prosent av tilfellene, enten som ledd i von Hippel Lindaus sykdom eller andre svært sjeldne arvelige sykdommer.
Dette gjelder oftest for unge mennesker, og ofte for begge nyrene. De fleste som kommer fra en familie med en av de arvelige nyrekreftsykdommene vet om dette og følges opp med regelmessige kontroller.

Barn kan rammes av en spesiell type nyrekreft som kalles Wilms tumor. Tilstanden er relativt sjelden med 6-8 tilfeller hvert år, men Wilms tumor utgjør 90 prosent av nyrekrefttilfellene hos barn. 80 prosent av tilfellene diagnostiseres hos barn yngre enn fem år. Behandlingen består av en kombinasjon av operasjon og cellegift. Prognosene ved Wilms tumor er gode.​

Utredning og diagnose

Diagnosen nyrekreft stilles ved​:​

 • Ultr​alyd
 • CT
 • Undersøkelse av nyrefunksjon (renografi)
 • MR
 • Vev​sprøve (biopsi)​
 • Blodprøve - uforklarlig høy senkning kan gi mistanke om nyrekreft (senkning er en blodprøve som gjerne er forhøyet ved forskjellige sykdomstilstander).

​​For å stille diagnosen er både ultralyd og CT viktige undersøkelser. Ultralyd som viser mistenkelige oppfylninger/svulster skal følges videre med CT med kontrast for å se enda mer presist hvordan svulsten ligger og eventuelt se på utbredelse av den.

MR benyttes mest i de tilfellene hvor ultralyd og CT ikke gir sikker diagnose og der hvor det foreligger kontrastallergi eller nyresvikt.

Møte med legen

Det kan være lurt å forberede seg til møtet med legen. Her er noen nyttige tips:

 • Tenk igjennom hva du ønsker å få ut av samtalen.
 • Skriv ned på forhånd det du lurer på.
 • Ta med deg noen - det kan være lett å glemme det som blir sagt.
 • Oppsummer det dere har snakket om før du går fra legen. Da kan evt misforståelser korrigeres.
 • Snakk gjerne med noen om samtalen etterpå.

Pakkeforløp for nyrekreft

Pakkeforløp for nyrekreft​ har som mål å bidra til rask utredning og oppstart av behandling, og unngå unødvendig ventetid. Utredningsprosessen skal være mest mulig forutsigbar og minst mulig belastende for deg. Pakkeforløpet beskriver hvor mange dager de enkelte ​​delene av utredningen bør ta. Det er et nasjonalt standardisert forløp som er faglig basert.​

Last ned pasientinformasjon om pakkeforløp for nyrekreft (helsedirektoratet.no).

Behandling

Kirurgisk behandling

Nyrekreft behandles først og fremst kirurgisk. Ved sykdom stadium 1 og 2, der kreftsykdommen er lokalisert til selve nyren, er som regel kirurgi den eneste behandlingen, hvor de fjerner hele eller deler av nyren.

 • operasjon med fjernelse av nyren (radikal nefrektomi)
 • nyrebevarende operasjon (partiell nefrektomi)
 • kikkhullsoperasjon
 • tilstopping av blodtilførsel (embolisering)

Å slutte å røyke før behandlingen starter gir flere fordeler. Det øker blant annet sjansen for god effekt at kirurgi, strålebehandling og cellegift.

Operasjon med fjernelse av nyren (radikal nefrektomi)

Hvis svulsten ikke har spredd seg utenfor nyren, vil operasjon være aktuelt. Ved radikal nefrektomi fjerner man hele nyren, og i noen tilfeller også binyren. Det kan også være aktuelt å fjerne lymfeknuter ved nyren og langs nyrens blodkar.

Du kan godt leve med en nyre, fordi den andre friske nyren kan dekke kroppens behov

Nyrebevarende operasjon (partiell nefrektomi)

En liten svulst kan noen ganger opereres ut uten å fjerne nyren. Det avhenger av at svulsten ikke sitter tett ved nyrens blodkar og urinleder.

Kikkhullsoperasjon

Her benytter man et rør (endoskop) for å se i buken, og pasienten får fjernet nyren ved små operasjonssår (cirka 2-4) på magen. Fordelen med slik operasjon er at inngrepet blir mindre og man kommer seg fortere etterpå.

Tilstopping av blodtilførsel (embolisering)

Denne behandlingen gjøres ved å sette inn et stoppende materiale i et blodkar slik at blodtilførselen til nyren stanses. Behandlingen blir gitt til pasienter som har store blødninger fra nyren, og hvor annen operasjon ikke kan gjøres.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å redusere blødning ved større operasjoner på nyren, og da stoppes blodtilførselen før operasjonen på samme måte.

Ved stadium 3 og 4, der kreftsykdommen har vokst utenfor nyren, er det i tillegg til kirurgi aktuelt med medikamentell behandling.

Dersom man har bare en nyre, vil det bli vurdert å fjerne bare svulsten. Dette vil man få informasjon fra legen om.

Mindre svulster kan også ha spredd seg. Det er celletype og cellenes hissighetsgrad som forårsaker spredning mer enn svulstens størrelse. Legen vurderer muligheten for å fjerne svulsten, og eventuell spredning, før det blir gitt medikamentell behandling.

Det er nødvendig med oppfølging for å oppdage eventuelle tilbakefall tidlig og for å gi nødvendig behandling videre. Store svulster og aggressive vekstmønstre gir større risiko for tilbakefall og spredning. Derfor må de følges hyppigere opp enn mindre og ”snillere” svulster.

Legen vil gi deg informasjon etter utredningen om hvilken operasjonsmetode de skal benytte og hvordan oppfølgingen vil bli. 

​Medikamentell behandling

De seneste årene har medikamentell behandling av nyrekreft med spredning endret seg drastisk, og det forskes mye på nye medisiner. Nye medikamenter, såkalt målrettet behandling, med angiogenesehemmende legemidler er tilgjengelig for pasienter.

Behandlingen med angiogenesehemmende medisiner har vist seg å gi gode resultater ved nyrekreft med spredning, og det er nå langt flere som har nytte av slik behandling enn ved immunterapi som ble benyttet tidligere. Behandlingen kan ikke helbrede, men den kan bremse sykdomsutviklingen eller trenge sykdommen tilbake (gjøre at svulstene blir mindre).

Det finnes foreløpig syv godkjente medikamenter som virker etter nesten samme prinsipp. Hvilket av de legemidlene som skal brukes og i hvilken rekkefølge, avgjør kreftlegen i samråd med deg.

De vanligste behandlingsmetodene er

 • målrettet behandling
 • immunterapi
 • cellegift
 • strålebehandling

De to medikamentene som i dag vanligvis brukes som første valg heter Sunitinib (Sutent) og Pazopanib (Votrient). Begge anses som likeverdige med tanke på effekt, men har ulike bivirkninger, slik at det vil bli en diskusjon mellom deg og legen din hvilket medikament man skal velge først. 

Kombinasjon av ulike medikamenter er ikke vanlig ved behandling av nyrekreft siden slike kombinasjoner har vist seg å bli dårlig tolerert. Både Sutent og Votrient tas som tabletter.

De mest vanlige bivirkningene er:

Rask oppdagelse og håndtering av bivirkningene er derfor avgjørende for å unngå dosejusteringer og avbrytelser. Det kan også være slik at du trenger en pause på grunn av bivirkninger. Når plagene har bedret seg, kan du starte behandlingen på nytt. Dette får du god informasjon om av behandlende lege og sykepleier. 

Dersom det viser seg at effekten ikke er som ønsket av den medisinen man har valgt først, kan et annet legemiddel prøves. En viktig forutsetning er  at pasienten skal være i noenlunde god allmentilstand for å fortsette behandling med et nytt legemiddel.​

Det er viktig at behandlingen med disse legemidlene blir foretatt på sykehus som har god erfaring med avansert nyrekreft.

Angiogenesebetyr at det dannes nye blodårer, og det spiller en viktig rolle for vekst og spredning av kreft. For å si det enkelt «sulteforer» denne medisinen kreftcellene for blod som trengs for at svulsten skal vokse. Denne behandlingen har ofte færre bivirkninger enn immunterapi og cellegiftbehandling, og kan fortsette så lenge den virker, uten å gi for mange plager. Det kan være at man trenger en behandlingspause på grunn av bivirkninger, men når de er gått tilbake og kroppen har fått restituert seg, kan man starte opp igjen med samme behandling.

Du blir godt fulgt opp med CT- undersøkelser og blodprøver. Samtale med lege og sykepleier er viktig i forhold til å fange opp hvordan du har det underveis i behandlingen.

Immunterapi

Nyrekreft med spredning er varierende og uforutsigbart. Hos noen utvikler sykdommen seg langsomt, og de kan leve i flere år, selv om sykdommen har spredd seg til andre steder i kroppen. I noen få tilfeller kan spredningen bli mindre av seg selv uten behandling. Kroppens eget immunforsvar kan bekjempe sykdommen.

Ved immunterapibehandling er målet å aktivere kroppens eget immunforsvar til å angripe kreftcellene.

​Cellegift har i de fleste tilfeller lite eller ingen effekt på nyrekreft med spredning. Det er noen enkelte, meget sjeldne undergrupper av nyrekreft som kan være påvirkelige av cellegiftbehandling.

Blodforgiftning (sepsis) er en alvorlig infeksjon der pasienter kan bli svært syke. Kreftpasienter er blant dem som er spesielt utsatt for å utvikle sepsis, spesielt når de får cellegiftbehandling.

Strålebehandling er ikke standardbehandling for de aller fleste nyrekreftpasienter fordi effekten ikke er god nok. Strålebehandling kan brukes der kreften har spredd seg til skjelett, hjerne eller bløtdeler, men da som lindrende behandling. I enkelttilfeller der det kun er spredning til få steder i kroppen har stråleb​ehandling gitt langvarig kontroll over sykdommen.

Prognose

I 2018 fikk 869 mennesker nyrekreft i Norge. 623 menn og 274 kvinner.

Forekomsten av nyrekreft i Norge er på nivå med en rekke andre land i Vest- Europa, herunder de nordiske. Økningen i tilfeller som er observert i Norge er også påvist i en rekke andre land i verden.

De fleste som får nyrekreft er i alderen 60-80 år. Det er sjelden at personer under 45 år får sykdommen.

Fem år etter at pasienten har fått diagnosen, er det nå 76,9 prosent av mennene og 76,7 prosent av kvinnene som fortsatt lever.

Tallene er hentet fra Kreftregisteret.

Å leve med

Oppfølging ved nyrekreft er individuelt tilpasset. Målet med kontrollene er å følge med hvordan nyren fungerer, og om kreftsykdommen eventuelt kommer tilbake eller holdes i sjakk.

Det er normalt å føle seg sliten og tappet for energi etter behandling. Kanskje kan et rehabiliteringsopphold hjelpe, et sted hvor man får hjelp til å møte hverdagen igjen.

Fysisk aktivitet har effekt på kondisjon, styrke, utmattelse, angst, depresjon, humør og vekt, og vil derfor være en viktig del av rehabilitering både etter operasjon og annen behandling av nyrekreft.

Rehabilitering

Rehabilitering er hjelp og opptrening for å komme tilbake til hverdagen så raskt og godt som mulig, og hjelp til å håndtere endringer som følger av sykdommen og behandlingen.

Senskader

Mange opplever at livet endrer seg, mentalt så vel som fysisk, i forbindelse med kreftsykdom og behandling. Yteevnen og energinivået ditt kan bli redusert.  Arbeidsevne og arbeidsliv kan bli påvirket. Dette kan vedvare i lang tid etter behandling er avsluttet.

At yteevne og energinivå blir redusert kan også gå ut over seksuallivet. Senskader som fatigue/unormal tretthet er ikke uvanlig.