Legemidler på h-resept

Når du behandles på sykehus, har sykehuset ansvar for å finansiere de legemidlene du får under behandlingen. Sykehuset har også ansvar for legemiddelbehandling som skjer utenfor sykehus. Dette kalles forskriving på h-resept.

Det er forskriving på h-resept når ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

  • start, evaluering og avslutning av behandlingen styres av en lege i spesialisthelsetjenesten
  • inntak eller tilførsel av legemidlet krever fysisk overvåkning eller beredskap av spesialisthelsetjenesten
  • inntak eller tilførsel av legemidlet krever utstyr som i hovedsak kun finnes hos spesialisthelsetjenesten

Oppdatert oversikt over hvilke legemidler det gjelder, finnes i vedlegg til blåreseptforskriften § 1b annet ledd.

Noen legemidler som omfattes av kriteriene over, finansieres allerede over blåreseptordningen. Ansvaret for å finansiere disse legemidlene vil trolig bli overført til sykehusene. Det er Stortinget som beslutter om ansvaret for finansiering av legemidlene skal overføres.

Hvilke leger kan forskrive legemidler på h-resept?

Det er de regionale helseforetakene som avgjør hvilke leger som kan rekvirere legemidler på h-resept. Vanligvis vil det være:

Oppdatert informasjon om hvilke sykehus og avtalespesialister som kan forskrive h-reseptlegemidler er tilgjengelig i legenes og apotekenes system for behandling av resepter.

H-reseptlegemidler kan hentes ut på alle apotek og vil vises i både reseptformidleren og i Legemidler-tjenesten på Helsenorge.

Mer informasjon om ordningen med h-resept finner du hos Helsedirektoratet.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert tirsdag 12. januar 2021