Svangerskapskontroller

Alle gravide har rett til gratis oppfølging hos jordmor og/eller fastlege. Du får tilbud om ni svangerskapskonsultasjoner inkludert fosterdiagnostikk og ultralyd. Dersom fastlege eller jordmor sammen med deg vurder at det er behov for flere konsultasjoner kan du få det.

Gravid dame hos fastlegen

Avtal første svangerskapskonsultasjon tidlig

Ta kontakt med din lokale helsestasjon eller fastlege for å avtale første svangerskapskonsultasjon når du vet at du er gravid. Har du testet positivt på en graviditetstest hjemme, er hjemmetesten like sikker som den lege eller jordmor tilbyr.

Du bør få timeavtale innen en uke. I de fleste tilfeller kan du velge selv om du ønsker oppfølging i svangerskapet hos fastlege eller jordmor. Eller om du ønsker å fordele oppfølgingen hos begge.

I alle konsultasjonene er det fint om du har med morgenurin til en test av urin.

Konsultasjon i svangerskapsuke 6–12

Hva er viktig for deg? På første konsultasjon vil jordmor eller lege snakke med deg slik at dere sammen er enige om dine behov i svangerskapet og hva som er viktig for deg. Denne tidlige konsultasjonen handler om levevaner og forberedelse til svangerskapet og hvordan du kan få den helsehjelpen du har behov for i svangerskapet.

Du vil få informasjon om oppfølging under graviditeten (svangerskapsomsorgen) og fødetilbud der du bor.

Du vil få et helsekort der alle resultater noteres ned. Kortet bringes med til hver konsultasjon. Les mer om helsekortet og hvilke tester som anbefales.

I samtalen vil følgende kartlegges:

I alle konsultasjonene kan du spørre om vanlige plager og endringer i kroppen din under graviditeten.

Du vil få tilbud om å ta blodtrykk og en enkel test av proteiner i urin, samt blodprøve til testing av: hepatitt B, hiv, syfilis, hemoglobin (blodprosent) og serumferritin (jernlager). Førgravid vekt registreres i helsekortet.

Blodtype og antistoff: Du må gi et samtykke før det kan bli tatt en RhD-blodprøve av deg. Les mer om samtykket i bioteknologiloven (§ 4-3).

Andre tester vurderes ved behov.

Konsultasjon i svangerskapsuke 11–13: fosterdiagnostikk

I disse ukene kan det gjennomføres fosterdiagnostikk. Det er frivillig å ta imot tilbud om dette. Her finner du informasjon om fosterdiagnostikk:

Konsultasjon i svangerskapsuke 17-19: ultralyd for terminfastsettelse

I uke 17-18 vil du få tilbud om ultralyd. Her finner du mer informasjon om ultralyd:

Konsultasjon i svangerskapsuke 24

Hva er viktig for deg? Jordmor eller fastlege vil spørre deg om hvordan du har det som gravid. Du vil få tilbud om å ta blodtrykk, veie deg og en enkel test av proteiner i urin.

Symfyse-fundus-mål

I denne konsultasjon vil det undersøkes hvordan fosteret og livmoren vokser ved å måle avstanden mellom toppen av bekkenbeinet ditt til toppen av livmoren. Resultatet noteres på helsekortet. Målingen utføres ved hver konsultasjon fra og med uke 24.

Fosterets hjerteslag og bevegelser

Fosterets hjerteslag blir undersøkt. På helsekortet blir det notert om du kjenner fosterbevegelser. Du vil få informasjon om hva du skal kjenne etter og hva du kan gjøre dersom du kjenner mindre fosteraktivitet.

Du kan lese mer om å kjenne lite liv i svangerskapet på Oslo universitetssykehus sine sider.

Svangerskapsdiabetes

Hvis du er førstegangsfødende over 25 år eller har risiko for å utvikle svangerskapsdiabetes, vil du få tilbud om en sukkerbelastningstest.

Har du fått påvist blodtype RhD negativ?

Hvis du har fått påvist blodtype RhD negativ blir det tatt en ny blodprøve i uke 24 for å påvise ditt barns RhD-type. Du kan lese mer om dette i Oslo universitetssykehus sin brosjyre (PDF). 

Vaksine mot kikhoste

Du vil få tilbud om vaksine mot kikhoste.

Konsultasjoner i svangerskapsukene 28 og 32

Hva er viktig for deg? Jordmor eller fastlege vil spørre deg om hvordan du har det. Du vil få tilbud om å måle blodtrykk, måle symfyse-fundus, lytte på fosterets hjerteslag, veie deg og en enkel test av proteiner i urin. Du får også spørsmål om fosterets bevegelser.

Har fosteret RhD-positivt blod vil du få en injeksjon som forebygger en reaksjon mellom ditt og barnets blod.

I konsultasjonene kan dere samtale om fødsel, barseltid, amming og anbefalinger om spedbarnsernæring.

Konsultasjon i svangerskapsuke 36

Innholdet i denne konsultasjonen er stort sett lik de to foregående. I denne konsultasjonen sjekkes det også hvordan barnet ligger i livmoren. De aller fleste legger seg med hodet nedover i fødselskanalen/bekkenet ditt. Dersom barnets rumpe ligger vendt mot fødselskanalen i stedet for hodet (seteleie), vil du bli henvist til fødepoliklinikk for en vurdering og plan for videre oppfølging.

Det er anbefalt at jordmor og lege snakker med deg om:

Konsultasjoner i svangerskapsukene uke 38, 40 og 41

De siste konsultasjonene er stort sett like som de foregående. Blodtrykket ditt kontrolleres, vekten din noteres, urinprøven testes og fosterets hjerteslag registreres. I tillegg sjekkes det hvordan barnet ligger i livmoren.

Hva er viktig for deg? Det er en god anledning til å ta opp spørsmål du vil ha mer kunnskap om eller ønsker å diskutere eller om det er noe som du synes er vanskelig. Det er et mål at du og eventuell partner skal føle dere så trygge som mulig.

Svangerskap passert termin

Du bør få tilbud om en konsultasjon i spesialisthelsetjenesten 7-9 dager over termin ultralyd eller nærmeste virkedag som er praktisk gjennomførbar for deg og sykehuset.

Sykehuset har da ansvaret for videre oppfølging av deg og eventuell igangsetting av fødsel.

Andre prøver ved behov

Røde hunder (rubella)

Hvis du ikke har fått to doser vaksiner mot røde hunder eller fått påvist at du har et antistoff, får du tilbud om en blodprøve for å avdekke om du fortsatt er beskyttet.

Dersom du ikke har antistoffer, får du tilbud om vaksinen etter fødselen. Vaksinen kan du få på helsestasjon eller hos fastlege.

Hepatitt C

Du bør undersøkes for hepatitt C dersom du som gravid kan ha vært utsatt for smitte.

Toksoplasmose

Du kan teste deg for å se om du har antistoffer mot toksoplasmose i blodet. Dette anbefales dersom du har katt, eller har vært i middelhavsstrøk rett før eller under graviditeten.

Klamydia

Du bør teste deg for klamydia dersom du er under 25 år og/eller har hatt flere seksualpartnere. Klamydia er en seksuelt overførbar infeksjon i kjønnsorganene som kan oppstå i urinrør, livmor og eggledere. Det er ikke alltid klamydia gir symptomer.

Herpes

Hvis du får et herpesutbrudd i underlivet for første gang under svangerskapet, bør du ta dette opp med lege eller jordmor. Du vil bli henvist videre til gynekolog for videre oppfølging.

Video om svangerskapsomsorg

Zanzu

Informasjon om graviditet, fødsel og barseltid på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk retta mot innvandrarar og andre med kort butid.

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Svangerskapskontroller. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert måndag 21. mars 2022 [henta laurdag 20. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/gravid/svangerskapskontroller/

Sist oppdatert måndag 21. mars 2022