Pårørende

Her finner du gode råd og nyttig informasjon til deg som er pårørende.

Pårørendelinjen

90 90 48 48

Mandag kl. 10:00 - 19:00

Tirsdag kl. 10:00 - 15:00

Onsdag kl. 10:00 - 19:00

Torsdag kl. 10:00 - 15:00

Fredag kl. 10:00 - 19:00

Trenger du veiledning som pårørende? Ring Pårørendelinjen. Alle våre veiledere har helse- og sosialfaglig utdanning og taushetsplikt.

PIO-Pårørendesenteret

22 49 19 22

Mandag kl. 10:00 - 15:00

Tirsdag kl. 11:00 - 19:00

Onsdag kl. 10:00 - 15:00

Torsdag kl. 10:00 - 15:00

Fredag kl. 10:00 - 15:00

Landsdekkende rådgivningstelefon for pårørende uavhengig av diagnose.

Barn av rusmisbrukere (BAR)

Mandag kl. 17:00 - 20:00

Tirsdag kl. 17:00 - 20:00

Onsdag kl. 17:00 - 20:00

BARsnakk er for deg som kjenner noen med rusmiddelproblemer og som ønsker å snakke om dine opplevelser. BARsnakk sitter klare for å prate med deg, og ingenting er dumt eller feil å ta opp.

BarnsBeste

Nasjonalt kompetansenettverk for innsamling, systematisering og formidling av kunnskap om barn som har foreldre med somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.