Helsestasjon for barn 0–5 år

Helsestasjon 0–5 år er et gratis og lovpålagt helsetilbud for barn og foreldre, fra fødsel til skolestart. På helsestasjonen kan du som foreldre få hjelp og veiledning fra helsesykepleier, lege og fysioterapeut.

Kvinne og helsesykepleier observerer baby som ligger på magen på matte og leker

Hva er helsestasjon for barn 0–5 år?

Helsestasjonen er en helsefremmende og tverrfaglig helsetjeneste, og skal bestå av helsesykepleier og lege. I tillegg bør tjenesten ha fysioterapeut og kan ha psykolog. De som jobber der, har taushetsplikt.  

Helsestasjonen er et helhetlig tilbud som omfatter helseundersøkelser, vaksinering, oppsøkende virksomhet, helseopplysning og veiledning.  

Det er helsesykepleier som utfører de fleste oppgavene i helsestasjonstjenesten. Helsesykepleier har sykepleierutdanning med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge. 

Helsestasjonen samarbeider med blant annet fastleger, andre tjenester for barn og unge i kommunen og spesialisthelsetjenesten.  

Hvordan ta kontakt med helsestasjonen? 

Helsestasjonen skal være et lett tilgjengelig tilbud for barn og foreldre. Det betyr at du kan ta kontakt eller møte opp på helsestasjonen utenom faste avtaler.  

Hvis du har behov for oppfølging før avtalt tid for hjemmebesøk eller mellom faste konsultasjoner, kan du ta direkte kontakt med helsestasjonen i din kommune. 

Du og helsestasjonen avtaler ny konsultasjon for barnet fra gang til gang. Du kan også bli kalt inn per post eller telefon (sms). Mange kommuner kaller inn digitalt via Helsenorge. 

Kontaktinformasjon til helsestasjonen skal stå på nettsiden til din kommune.

Hva skjer på helsestasjonen? 

Helsestasjonen tilbyr regelmessige konsultasjoner som følger et standardisert program med 14 konsultasjoner. Første konsultasjon er hjemmebesøk til nyfødte. Konsultasjonene på helsestasjonen gjennomføres frem til barnet er fire år. Noen av de faste konsultasjonene gjennomføres i grupper. Det er mulig å velge individuell konsultasjon i stedet.  

Formålet med helsestasjonen er å bidra til økt helsekompetanse og at foreldre opplever mestring i foreldrerollen. Det innebærer at helsesykepleier snakker med alle foreldre om temaer som samspill mellom foreldre og barn, søvn, mat og barns generelle utvikling. Temaer kan også være rusmiddelbruk, vold og omsorgssvikt. Du kan også selv ta opp temaer du har behov for å snakke om. 

På konsultasjonene måles barnets vekt, lengde/høyde og hodeomkrets. Barnet får vaksiner som tilbys i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Flere helsestasjoner tilbyr grupper til nybakte foreldre, oftest kalt barselgrupper. Du kan ta kontakt med helsestasjonen for å høre om de har barselgrupper.

Barnet har rett til helsekontroll  

Loven gir barnet ditt rett til helsekontroll og som foreldre plikter du til å følge opp dette. Tilbudet på helsestasjonen bidrar til at barnet får sine rettigheter oppfylt. 

Du er ansvarlig for å gi beskjed til helsestasjonen om barnet flytter til en annen kommune eller til et annet land. 

Se også:  

Oppfølging etter hjemkomst  

Tolk i helsetjenesten 

 

Mattilsynet

Råd om trygg mat og drikke under svangerskapet, og informasjon om amming.

Trygg mammamedisin

Få råd frå fagfolk om trygg medisinbruk ved graviditet og amming. Tenesta er gratis. 

Zanzu

Informasjon om graviditet, fødsel og barseltid på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk retta mot innvandrarar og andre med kort butid.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Helsestasjon for barn 0–5 år. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 28. august 2023 [hentet tirsdag 23. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/helsestasjon-0-5-ar/

Sist oppdatert mandag 28. august 2023