Kontroller på helsestasjonen de første 6 måneder etter fødsel

Se oversikt over hva som skjer på de ulike kontrollene fra barnet ditt er nyfødt til det er 6 måneder gammelt.

Baby blir veid på helsestasjonen

​Babyen blir veid og målt uten klær på.

Illustrasjon: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

Se også: Foreldre og barn har krav på oppfølging i barseltiden

7-10 dager: hjemmebesøk av helsesykepleier

Du får besøk av helsesykepleier den syvende til tiende dag etter fødselen. Helsestasjonen tar kontakt med dere for å avtale hjemmebesøk av helsesykepleier. Har du eller dere spørsmål eller behov for råd og veiledning før dette, kan du selv ta kontakt med helsestasjonen.

Noen ganger kan det ta tid før helsestasjonen får beskjed fra sykehuset om at barnet ditt er født. Du bør selv kontakte helsestasjonen om det tar tid før dere får avtalt hjemmebesøk.

På hjemmebesøket får du informasjon om tilbudet på helsestasjonen. I tillegg kan du ta opp temaer som du er opptatt av. Det er fint om du tenker gjennom på forhånd hva du ønsker å ta opp. Skriv gjerne ned hva du lurer på. Du har rett på tolk om du har behov for det.

Helsesykepleier vil snakke med dere om tema som:

 • samspill med barnet
 • fødselsopplevelser
 • amming og eventuelt behov for morsmelkerstatning
 • barnets søvnmønster
 • stell av barnet
 • foreldrerollen, samliv, trivsel og helse
 • overgang fra par til familie
 • sosialt nettverk
 • røyking, alkohol og annen rusbruk
 • barneulykker og skader
 • vold og overgrep

Barnet vil bli observert og undersøkt uten klær, og barnets vekt og hodeomkrets vil bli målt.

4 uker

Når barnet ditt er 4 uker gammelt, får dere tilbud om gruppekonsultasjon på helsestasjonen. Konsultasjonen består av samtale med foreldre med babyer på samme alder, helsesykepleier og eventuelt fysioterapeut. Du vil bli spurt om det er tema du har behov for å ta opp.

Helsesykepleier tar opp temaer som:

Om du ikke ønsker å delta i gruppekonsultasjon, kan du be om å få en individuell konsultasjon i stedet. Barnets vekt og hodeomkrets måles ved behov.

6 uker

Når barnet ditt er 6 uker, får dere tilbud om en individuell konsultasjon på helsestasjonen. Da vil du og babyen møte både helsesykepleier og lege. Du får spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp.

Helsesykepleier tar opp temaer som:

Barnets hodeomkrets og vekt måles. Det gjøres en observasjon av barnets blikkontakt, bevegelser og utvikling.

I tillegg undersøker legen barnets:

 • hud (fødselsmerker, skurv, blekhet)
 • rød refleks i øyet
 • munn og munnhule (sopp/trøske)
 • navle og mage
 • hjerterytme, luftveier og pustemønster
 • gripereflekser og andre reflekser
 • hofter og rygg (bevegelsesutslag og feilstillinger)
 • vaginalåpning på jenter
 • testiklene og penis på gutter

Barnet får tilbud om en drikkevaksine mot rotavirus. Rotavirussykdom er en mage- og tarminfeksjon som gir oppkast, diaré og ofte feber hos sped- og småbarn. 

3 måneder

Når barnet ditt er 3 måneder, får dere tilbud om en individuell konsultasjon med helsesykepleier på helsestasjonen. Barnets hodeomkrets, vekt og lengde måles. Du får spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp.

Helsesykepleier tar opp temaer som:

Det gjøres en observasjon av barnets blikkontakt, bevegelser og utvikling.

Barnet får tilbud om første dose av sekskomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B, og første dose av pneumokokk-vaksinen. Vaksinene gis med sprøyte.

4 måneder

Når barnet ditt er 4 måneder, får dere tilbud om en gruppekonsultasjon med helsesykepleier og eventuelt fysioterapeut på helsestasjonen. Du får spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp.

Helsesykepleier tar opp temaer som:

Det gjøres en observasjon av barnets blikkontakt, bevegelser og utvikling. Barnets vekt, lengde og hodeomkrets måles ved behov.

5 måneder

Når barnet ditt er 5 måneder, får dere tilbud om en individuell konsultasjon, eventuelt gruppekonsultasjon, med helsesykepleier på helsestasjonen. Du får spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp.

Helsesykepleier tar opp temaer som:

Barnets hodeomkrets, vekt og lengde måles. Det gjøres en observasjon av barnets blikkontakt, bevegelser og utvikling.

Barnet ditt vil få tilbud om andre dose av sekskomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B, og andre dose av pneumokokk-vaksinen. Vaksinene gis med sprøyte. 

6 måneder

Når barnet ditt er 6 måneder, får dere tilbud om en individuell konsultasjon på helsestasjonen. Da vil dere møte både helsesykepleier og lege. Du får spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp.

Helsesykepleier vil ta opp temaer som:

Barnets hodeomkrets, vekt og lengde måles. Det gjøres en observasjon av barnets blikkontakt, bevegelser og utvikling.

I tillegg undersøker legen barnets:

 • hud (utslett, hudfarge)
 • munn og munnhule
 • hode (sømmer, fontanelle)
 • navle og mage
 • hjerterytme, luftveier og pustemønster
 • hofter og rygg (bevegelsesutslag og feilstillinger)
 • motorisk utvikling
 • vaginalåpning på jenter
 • testiklene og penis på gutter