Kontroller på helsestasjonen fra barnet er 8 måneder til 4 år

Se oversikt over hva som skjer på de ulike kontrollene fra barnet ditt er 8 måneder til det er 4 år gammelt.

Baby på vekt på helsestasjon

Illustrasjon: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

8 måneder

Når barnet ditt er 8 måneder, får dere tilbud om en individuell konsultasjon, eventuelt gruppekonsultasjon, med helsesykepleier på helsestasjonen. Du får spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp.

Helsesykepleier tar opp temaer som:

Det gjøres en observasjon av barnets blikkontakt, bevegelser og utvikling. Barnets vekt, lengde og hodeomkrets måles ved behov.

10 måneder

Når barnet ditt er 10 måneder, får dere tilbud om en individuell konsultasjon, eventuelt gruppekonsultasjon, med helsesykepleier på helsestasjonen. Du får spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp.

Helsesykepleier tar opp temaer som:

Barnets hodeomkrets, vekt og lengde måles. Det gjøres en observasjon av barnets syn, blikkontakt, hørsel, språk, bevegelser og utvikling.

12 måneder

Når barnet ditt er ett år, får dere tilbud om en individuell konsultasjon på helsestasjonen. Da vil dere møte både helsesykepleier og lege. Du får spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp.

I forkant av denne konsultasjonen kan du ha blitt bedt om å fylle ut et skjema, der du svarer på spørsmål om barnets språkferdigheter og motoriske utvikling. Helsesykepleier går igjennom svarene sammen med dere.

Helsesykepleier tar opp temaer som:

Barnets hodeomkrets, vekt og lengde måles. Det gjøres en observasjon av barnets syn, blikkontakt, hørsel, bevegelser og utvikling.

I tillegg undersøker legen barnets:

 • hud (utslett, blekhet)
 • hode (sømmer, fontanelle)
 • munn og munnhule (tenner)
 • mage
 • hjerterytme, luftveier og pustemønster
 • hofter og rygg (bevegelsesutslag og feilstillinger)
 • vaginalåpning på jenter
 • testiklene og penis på gutter

Barnet får tilbud om tredje dose av sekskomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B, og tredje dose av pneumokokkvaksinen. Vaksinene gis med sprøyte.

15 måneder

Når barnet ditt er 15 måneder, får dere tilbud om en individuell konsultasjon med helsesykepleier på helsestasjonen. Du får spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp.

Helsesykepleier vil ta opp temaer som:

Barnets vekt og lengde måles. Det gjøres en observasjon av barnets bevegelsesutvikling (fin- og grovmotorikk), helse og allmenntilstand. 

Barnet får tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder, også kjent under navnet MMR-vaksinen. Vaksinen gis med sprøyte.

17-18 måneder

Når barnet ditt er 17-18 måneder, får dere tilbud om en gruppekonsultasjon med helsesykepleier på helsestasjonen. Du får spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp.

Helsesykepleier tar opp temaer som:

 • samspillet mellom deg og barnet
 • kosthold og måltidsvaner
 • barnets søvn
 • barnets miljø og sikkerhet
 • foreldrenes trivsel og psykiske helse (samliv)
 • barnehage

Barnets vekt og lengde måles. Det gjøres en observasjon av barnets bevegelsesutvikling (fin- og grovmotorikk).

Helsesykepleier og lite barn sitter på gulvet på helsestasjonen

Illustrasjon: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

Toårskontroll

Når barnet ditt er to år, får dere tilbud om individuell konsultasjon på helsestasjonen. Da vil dere møte både helsesykepleier og lege. Du får spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp.

I forkant av denne konsultasjonen kan du ha blitt bedt om å fylle ut et skjema, der du svarer på spørsmål om barnets språkferdigheter og motoriske utvikling. Helsesykepleier går igjennom svarene sammen med dere.

Helsesykepleier vil ta opp temaer som:

 • samspillet mellom deg og barnet
 • kosthold og måltidsvaner
 • tannhelse og tannpuss (smokk og fingersuging)
 • søvnvaner
 • fysisk aktivitet og lek (utendørsaktiviteter, stillesitting)
 • barnets seksuelle utvikling
 • språkutvikling
 • mobil- og skjermbruk, inkludert bruk av sosiale medier
 • rusmiddelbruk (alkohol og andre rusmidler)
 • barnets miljø og sikkerhet
 • foreldrenes trivsel og psykiske helse (familieforhold, sosialt nettverk, samliv)

Barnets vekt og høyde måles. Det gjøres en observasjon av barnets syn, hørsel og bevegelsesutvikling (fin- og grovmotorikk).

I tillegg undersøker legen barnets:

 • hud (utslett, blekhet)
 • munn og munnhule (tenner)
 • mage
 • hjerterytme, luftveier og pustemønster
 • hofter og rygg (bevegelsesutslag og feilstillinger)
 • testiklene på gutter

Fireårskontroll

Når barnet ditt er fire år, får dere tilbud om individuell konsultasjon med helsesykepleier på helsestasjonen. Du får spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp.

I forkant av denne konsultasjonen kan du ha blitt bedt om å fylle ut et skjema, der du svarer på spørsmål om barnets språkferdigheter og motoriske utvikling. Helsesykepleier går igjennom svarene sammen med dere.

Helsesykepleier vil ta opp temaer som:

Barnets vekt og høyde måles. Det gjøres en observasjon av barnets helse og allmenntilstand, syn, hørsel og bevegelsesutvikling (fin- og grovmotorikk).