Muskel, skjelett og ledd

Her finner du informasjon om tilstander og sykdommer i muskel- og skjelettsystemet, blant annet giktsykdommer, beinskjørhet (osteoporose) og brudd.

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Monday-Friday from 08:00 to 15:00

Hjelp til både pasienter og helsepersonell.