Muskel, skjelett og ledd

Her finner du informasjon om tilstander og sykdommer i muskel- og skjelettsystemet, blant annet giktsykdommer, beinskjørhet (osteoporose) og brudd.

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

72 82 64 17

Monday-Friday from 08:00 to 15:00

Hjelp til både pasienter og helsepersonell.

Norsk revmatikerforbund

22 54 76 00

Tuesday from 10:00 to 15:00

Wednesday from 10:00 to 15:00

Thursday from 10:00 to 15:00

Du kan ringe for å snakke med andre med revmatiske sykdommer, som kan gi deg råd og veiledning.