Sølvpuss/messingpuss

Pussemidler inneholder forskjellige virkestoff og gir ulike symptomer avhengig av innholdsstoffene. Ved uhell kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd og vurderinger om det enkelte produkt.

Forskjellig bestikk som pusses med sølvpuss og tørkes på håndkle

Sølvpuss kan være giftig og behandling kan bli aktuelt. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre behandling for hvert enkelt produkt.

Illustrasjon: Barbro Wickström / Mostphotos.com

​Pussemidlene kan inneholde blant annet ammoniakk, petroleumsdestillater, etanol eller oksalsyre. Løsemidlene som brukes i produktene kan også bidra til forgiftning.

Pussemidler i øyet eller i munnen kan være farlig, og symptomer vil være avhengig av hvilke stoffer som inngår i produktet.

Behandling etter uhell med pussemidler

Ved svelging​​

  • Gi litt drikke
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre behandling

​​Ved søl i øynene​​​

  • Skyll godt med rennende lunkent vann og myk stråle
  • Lang skylletid kan være aktuelt. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre behandling 
  • Ved vedvarende symptomer kontakt lege

Ved søl på hud​

  • Skyll og vask huden godt