Sport og fritid

På fritiden omgir en seg ofte med produkter som i varierende grad kan gi forgiftninger. Bensin, sykkelolje, klister eller fyrverkeri er noen av dem.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen