Gravid uke for uke

Følg graviditeten og fosterets utvikling uke for uke fram til fødselen. Her finner du informasjon om graviditetens første, andre og tredje trimester.

Zanzu

Informasjon om graviditet, fødsel og barseltid på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk retta mot innvandrarar og andre med kort botid.

Lær mer om fødselens faser, smertelindring, valg av fødested og ulike komplikasjoner.