Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjon for barn 0-5 år er et gratis tilbud for barn og foreldre i den kommunen du bor i. På helsestasjonen kan du få hjelp og råd fra helsesykepleier, lege og fysioterapeut. De som jobber der har taushetsplikt.

Mor og barn hos helsesykepleier

Illustrasjon: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

Hva er helsestasjon 0-5 år?

Helsestasjon 0-5 år er for alle barn fra de er født til de begynner på skolen. I løpet av denne tiden får de tilbud om 14 konsultasjoner på helsestasjonen. Det avtales ny konsultasjon for barnet fra gang til gang, eller dere blir kalt inn per post eller telefon (sms).

Se også: Foreldre og barn har krav på oppfølging i barseltiden

Det er bare å møte opp på helsestasjonen

Du kan alltid ta kontakt med helsestasjon ved behov utover dette. Da er det bare å møte opp på helsestasjonen i vanlig åpningstid eller ringe. Du trenger ikke ha avtale eller henvisning. Du kan be om tolk hvis du har behov for det. 

For mer informasjon om åpningstider og tilbud på din helsestasjon, se hjemmesiden til din kommune.

Barnet har rett til helsekontroller

Helsestasjonen samarbeider med fastleger, psykologer, ansatte i barnehagen, barnevern, koordinerende enhet, familieterapeuter og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Loven gir barnet ditt rett til helsekontroller. Som forelder har du en plikt til å sørge for at barnet får sine helsekontroller. Oppfølgingen dere tilbys på helsestasjonen bidrar til at barnet får sine rettigheter oppfylt.

Bytte helsestasjon eller helsesykepleier

I utgangspunktet går du til helsestasjonen der du bor, men du kan gå til en annen helsestasjon eller fastlegen din hvis du ønsker det.

Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til helsestasjonen om du har flyttet til en annen kommune eller et annet land.

Hva skjer på helsestasjonen?

Helsestasjonen ønsker å være en støtte for foreldre, gjøre dem trygge i foreldrerollen og bidra til at barn får en trygg og god oppvekst. Det innebærer at helsesykepleier gir foreldreveiledning og snakker med alle om blant annet betydningen av samspill, ernæring, søvn og om rusmiddelbruk, vold og omsorgssvikt.

Foreldrene kan ta opp det de selv har behov for å snakke om. I de fleste konsultasjonene vil helsesykepleier snakke med dere om barnets:

  • kosthold
  • søvn
  • trivsel
  • samspill
  • miljø og sikkerhet
  • foreldrenes psykiske og fysiske helse

Barnet blir veid og målt avkledd (eventuelt i truse og/eller trøye) på faste konsultasjoner, og når foreldre ønsker det.

Barnet får legeundersøkelse når det er:

  • 6 uker
  • 6 måneder
  • 1 år
  • 2 år

Innkallingen kan komme en stund etter at barnet har nådd denne alderen.

Vaksinering skjer på faste konsultasjoner, i tråd med Barnevaksinasjonsprogrammet.

Oversikt over hvem dere møter når

 
Barnets alder ​Du møter ​Vaksiner
​7-10 dager ​Helsesykepleier (hjemmebesøk) ​Ingen vaksiner
​4 uker ​Helsesykepleier og evt. fysioterapeut ​Ingen vaksiner
​6 uker ​Helsesykepleier og lege
​3 mnd ​Helsesykepleier
​4 mnd ​Helsesykepleier og evt. fysioterapeut ​Ingen vaksiner
​5 mnd ​Helsesykepleier
​6 mnd Helsesykepleier og lege ​Ingen vaksiner
​8 mnd Helsesykepleier ​Ingen vaksiner
​10 mnd ​Helsesykepleier ​Ingen vaksiner
​12 mnd ​Helsesykepleier og lege
​15 mnd Helsesykepleier
​18 mnd ​Helsesykepleier ​Ingen vaksiner
​2 år ​Helsesykepleier og lege ​Ingen vaksiner
​4 år ​Helsesykepleier ​Ingen vaksiner

Barselgrupper

Noen helsestasjoner tilbyr barselgrupper til nybakte foreldre. I barselgruppen kan du dele erfaringer og tanker med andre foreldre i nærmiljøet som er i foreldrepermisjon, og som har baby på samme alder.

De helsestasjoner som har barselgrupper vil etter fødselen kontakte og tilby den som er i permisjon å delta i en barselgruppe. Dere kan også ta kontakt med helsestasjonen selv for å høre om de har barselgrupper.