Lang saksbehandlingstid

På grunn av stor økning i antall mottatte søknader har vi for tiden lang saksbehandlingstid. Vi beklager dette, og har iverksatt tiltak for å korte ned saksbehandlingstiden.
Se oppdaterte saksbehandlingstider

Pasientreiser

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise.

Kontakt Pasientreiser

05515

Kontakt oss ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise.

Innholdet er levert av Pasientreiser