Rettigheter ved pasientreiser

Har du vært til behandling, kan du søke om å få dekket reiseutgifter i etterkant. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise.

Slik søker du om å få dekket reisen din

Ved å logge deg inn, kan du søke digitalt om å få dekket pasientreiser til og fra offentlig godkjent behandling.

Veiviser: Slik søker du digitalt om å få dekket en pasientreise

Hvis du ikke vil bruke den digitale tjenesten, kan du søke om å få dekket reiser til og fra behandling ved å sende inn reiseregningsskjema på papir.

Her finner du papirskjemaer og informasjon om hvor søknaden skal sendes

Noen reiser må i behandles på en spesiell måte. Det er reiser knyttet til

 • organdonasjon
 • tuberkulosekontroll
 • fristbrudd
 • hemmelig adresse
 • barn i utsatte familiesituasjoner

Les mer om hvordan du søker i spesielle tilfeller

Som hovedregel får du dekket utgifter til pasientreisen din med et fast beløp per kilometer (standardsats), uansett hvilket transportmiddel du bruker.

For å få reisegodtgjørelse, må avstanden til behandlingsstedet være lengre enn ti kilometer hver vei. Hovedregelen er at reisen også må gå over mer enn én takstsone.

I utgangspunktet får du kun dekket tilleggsutgifter, som parkering og bom, hvis behovet for å bruke egen bil er dokumentert. Men for å forhindre og redusere ytterligere smitte av koronaviruset, får du nå dekket utgifter til parkering, bom og ferge, hvis du søker om å få dekket dette. Denne midlertidige endringen er for alle reiser fra og med 12. mars 2020.

Søknaden må send​es inn senest seks måneder etter behandlingsdatoen.

Disse kan søke digitalt

Du kan søke digitalt på helsenorge.no, hvis du søker som

 • pasient over 16 år, og har reist alene eller med reiseledsager
 • foresatt på vegne av egne barn under 18 år
 • fullmektig

Alle kan søke på papir

Selv om du kan søke via papirskjema for alle reiser, er det noen pasientreiser du bruke papirskjema for å søke om. Det gjelder hvis du er pasient, og

 • har reist til kurs eller opplæring
 • fikk behandling i et annet EØS-land
 • var på behandlingsreise i regi av Oslo universitetssykehus

Det samme gjelder hvis du søker som

 • verge
 • fosterforelder
 • pårørende
 • reiseledsager

Reiseregningsskjemaet må da sendes til:

Pasientreiser HF, Postboks 2533 Kjørbekk, 3702 Skien

Spesielle tilfeller

Noen reiser må i tillegg behandles på en spesiell måte. Det er reiser knyttet til

 • organdonasjon
 • tuberkulosekontroll
 • fristbrudd
 • hemmelig adresse
 • barn i utsatte familiesituasjoner

Les mer om spesielle reiser her

Ved slike reiser, må du sende papirskjemaet til denne adressen:
Pasientreiser HF, Postboks 2864 Kjørbekk, 3702 Skien

Automatisk behandling av søknader

Søknader behandles helt eller delvis automatisk. Dette avhenger av hva du søker om. Hvis du ønsker å reservere deg mot at søknaden behandles helt eller delvis automatisk, må du skrive det i fritekstfeltet i søknaden eller på eget ark.

Barn

Barn over 12 år kan søke selv på papir. For å søke på nett må barnet være 16 år og ha elektronisk id, som for eksempel bankID med kode.

Oppmøtebekreftelse

Bekreftelse på at du har vært til behandling blir stort sett hentet fra egne​ registre, og det er i utgangspunktet ikke nødvendig å legge ved oppmøtebekreftelse når du søker.

Unntak hvor oppmøtebekreftelse må legges ved er:

 • Når foresatte søker på vegne av barn mellom 12 og 18 år
 • Når ledsager skal søke om å få dekket reiseutgifter
 • Når pårørende skal søke om å få dekket reiseutgifter
 • For noen kurs og behandlinger som ikke registreres elektronisk
 • For personer med hemmelig adresse
 • For fristbruddsaker
 • For reiser i forbindelse med organdonasjon
 • For reiser i forbindelse med tuberkulosekontroll

Pasientreiser har laget egne skjemaer behandlere kan fylle ut for å bekrefte oppmøte for pasienter og pårørende. Disse ligger på pasientreiser.no.

Du kan gi noen fullmakt til å søke, eller være i kontakt med Pasientreiser på dine vegne.

Du kan gi en person fullmakt for å:

 • til å søke eller kontakte Pasientreiser på dine vegne
 • få innsyn i saken din
 • motta henvendelser fra Pasientreiser
 • motta vedtak

Hvem trenger fullmakt?

 • Personer, uten foreldreansvar eller vergemål, som skal søke eller handle på vegne av en pasient
 • Institusjoner som søker om dekning av reiseutgifter i forbindelse med en pasientreise. For eksempel et asylmottak eller en skole som har lagt ut for reiseutgifter for en pasient, og søker om dekning av disse utgiftene

En person med foreldreansvar eller vergemål trenger ikke fullmakt for å søke eller handle på vegne av pasienten vedkommende er ansvarlig for.

Digital fullmakt

Du kan gi fullmakt ved å logge deg inn, og velge fullmakter under «Profil og innstillinger». Her kan du enten legge til et familiemedlem fra listen, eller registrere en annen person du vil skal ha fullmakt for deg. Du bestemmer om digital fullmakt skal gjelde for en begrenset eller ubegrenset periode.

Fullmakt i posten

Hvis du sender en fullmakt i posten, bør det komme klart frem av dokumentet at det er en fullmakt.

Det er nødvendig å ha med navn, kontaktinformasjon og personnummer til den som gir fullmakt, og til personen som får fullmakt. Du må også skrive hva fullmakten gjelder.

Fullmakten sendes med søknaden, og blir liggende i saken som et bilag. Pasientreiser har ikke mulighet til å lagre fullmakter, derfor må fullmakt må legges ved hver gang du sender en søknad til Pasientreiser.

Bruk mal for fullmakt når du søker med papirskjema per post.

Mal for fullmakt (PDF)

På grunn av koronavirusutbruddet, kan saksbehandlingstiden øke noe fremover. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører for våre brukere.

Saksbehandlingstiden kan variere ut fra hva du søker om å få dekket i søknaden.

Saker som behandles helautomatisk gir raskest utbetaling. Dette er saker der du sender søknaden digitalt på helsenorge.no, og saksbehandlingen foregår helmaskinelt. Dette kan være søknader om dekning av reiseutgifter med et fast beløp per kilometer.

Saksbehandlingstiden er lengst for sakene som behandles manuelt. Dette kan være søknader som sendes inn i posten, med mye dokumentasjon for tilleggsutgifter, og som derfor må behandles manuelt av saksbehandler.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på manuelt vedtatte saker i uke 43:
 
Helseregion Saksbehandlingstid
Helse Nord 9 dager
​Helse Midt-Norge 7 dager
​Helse Vest 9 dager
​Helse Sør-Øst 13 dager

Den nasjonale saksbehandlingstiden for digitale søknader som behandles automatisk ligger gjennomsnittlig på 4-5 dager.

Hvis du har søkt digitalt, kan du følge status i din egen sak ved å logge inn i tjenesten pasientreiser.

Mer om tjenesten

For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 3: Digitale helsetjenester.

Finn mer informasjon om fullmakter.

Du kan bruke denne tjenesten på vegen av barn som du har foreldreansvar for. Det gjør du fra din egen profil fra Pasientreiser-tjenesten, når du er logget inn.

Hemmelig adresse kalles ofte «fortrolig adresse» eller «adressesperre».

Denne tjenesten er ikke tilgjengelig for personer med fortrolig adresse.

Hvis deler av denne tjenesten inneholder informasjon fra andre tjenester som på grunn av fortrolig adresse ikke er tilgjengelig for deg, vil det ikke vises der heller.

Hvis du bor på fortrolig adresse vil du ikke kunne representere andre på Helsenorge, og andre vil heller ikke kunne handle på dine vegne.

Kontakt Pasientreiser

05515

Kontakt oss ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise.

Veiledning helsenorge.no

23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

pasientreiser.no

Er du helsepersonell eller transportør? Gå til pasientreiser.no

Fant du det du lette etter?