Vanlige psykiske plager og utfordringer

De fleste vil oppleve at den psykiske helsa varierer gjennom livet. Her finner du informasjon om utfordringer det er vanlig å ha i løpet av livet.