Krav til dokumentasjon for å få stønad

Hvis du skal søke om å få dekket  utgifter for reiseledsager, eller tilleggsutgifter som parkering, bom og bilferge hvis du har kjørt bil må du ha dokumentasjon fra behandleren din.

Skal du søke om å få dekket utgifter til ledsager, parkering, bompassering, bilferge på reisen?

Da må du ha dokumentasjon fra behandler. Ellers vil du få standardsats for reisen din. Du må dokumentere at du kjører egen bil av helsemessige årsaker for å få dekket tilleggsutgifter, som parkering, bom og bilferge. Det samme gjelder hvis du har behov for å ha med deg ledsager på reisen. Da må du også ha dokumentasjon fra behandler. 

Dette gjelder også for reiser som er innenfor minstetakstsoner. Rettigheten er beskrevet i pasientreiseforskriften § 22.

Les mer om dokumentasjonskrav og finn skjemaet Oppmøtebekreftelse og dokumentasjon for pasienter her

Du kan søke om å få dekket reiseutgiftene digitalt på Helsenorge, eller ved å sende søknad på papir.

Kontakt Pasientreiser

05515

Kontakt oss ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise.

Pasientreiser.no

Er du helsepersonell eller transportør? Gå til pasientreiser.no

Loga pasieantamátkkiid birra sámegillii

Innholdet er levert av Pasientreiser HF

Pasientreiser HF. Krav til dokumentasjon for å få stønad. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 13. mai 2022 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/om/pasientreiser-og-dokumentasjonskrav/

Sist oppdatert fredag 13. mai 2022