Pasientreiser gjeninnfører dokumentasjonskravet

Nå gjennomføres pasienttransport stort sett normalt og fra 1. juni 2022 må du som pasient vise dokumentasjon fra behandleren din for å få dekket tilleggsutgifter som parkering, bom og bilferge hvis du har kjørt bil til behandling.

Midlertidig endring for pasientreiser med bil opphører

Den midlertidige endringen for pasienter som kjører egen bil av helsemessige årsaker opphører 1. juni. Fra 12. mars 2020 har reiser med bil over 10 km, og tilleggsutgifter, som parkering, bom og bilferge blitt dekket, uten nødvendig dokumentasjon. Dette har vært midlertidig endring som følge av koronapandemien.

Nå gjennomføres pasienttransport stort sett normalt, og for reiser fra og med 1. juni 2022 gjeninnføres dokumentasjonskravet. Da må du ha dokumentasjon fra behandleren din på at du måtte kjøre bil, av helsemessige årsaker, for å få dekket tilleggsutgifter til bilferge, parkering, bom og piggdekk. Dette gjelder også for reiser som er innenfor minstetakstsoner. Rettigheten er beskrevet i pasientreiseforskriften § 22.

Les mer om dokumentasjonskrav og finn skjemaet Oppmøtebekreftelse og dokumentasjon for pasienter her

Du kan søke om å få dekket reiseutgiftene digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir.