การดูแลสุขภาพในนอร์เวย์

ต่อไปนี้คือข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพของประเทศนอร์เวย์และคำแนะนำว่าท่านควรติดต่อใครเมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือ ข้อมูลนี้ถูกเขียนและรับประกันคุณภาพโดยหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศนอร์เวย์

ท่านต้องการดูแลสุขภาพหรือไม่? 

ท่านกำลังไปโรงพยาบาลหรือพบแพทย์เฉพาะทางหรือไม่? 

การจ่ายเงินค่าดูแลสุขภาพ 

านและความเจ็บป่วย 

ในนอร์เวย์นั้น เรามีโครงการสนับสนุนแบบต่างๆหลายโครงการที่จะช่วยเหลือเรื่องรายได้ถ้าท่านไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ 

นอกจากนี้ท่านยังรับความช่วยเหลือได้ถ้าท่านจำเป็นต้องได้รับการดูแล มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เพิ่มเติม หรือถ้าท่านจำเป็นต้องได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือและการปรับตัว 

สิทธิ์ที่ท่านจะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของท่าน ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของท่านได้จากเว็บไซต์ของ NAV: Helse og sykdom (nav.no) 

การตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด และการทำแท้ง ท่านตั้งครรภ์หรือไม่? 

เด็กและวัยรุ่น 

สุขภาพจิต 

ท่านเป็นญาติหรือเปล่า? 

เมื่อมีคนในครอบครัวของท่านกำลังเป็นทุกข์กับความเจ็บป่วยที่รุนแรงหรือเรื้อรัง ประเภทความช่วยเหลือที่พวกเขาได้รับนั้นจะสร้างความแตกต่างได้อย่างมากต่อท่านในฐานะสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดและญาติที่ใกล้ชิดที่สุด อย่างไรก็ตาม คุณภาพชีวิตของท่านก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน และท่านควรขอคำปรึกษาและการสนับสนุนก่อนปัญหาจะหนักจนทนไม่ไหว 

บริการดูแลสุขภาพของนอร์เวย์เป็นอย่างไร 

บริการดูแลสุขภาพในนอร์เวย์มีโครงสร้าง 

ล็อกอินเข้าสู่ Helsenorge

ท่านสามารถทำอะไรได้มากมายในการดูแลสุขภาพของท่านแบบออนไลน์ ล็อกอินเข้าสู่ Helsenorge เพื่อดูทางเลือกของท่าน

Content provided by Helsedirektoratet, Helfo, Pasientreiser HF, Norsk helsenett

Last updated วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566