Daryeelka Caafimaadka Norway

Halkan waxa aad ka heli doontaa macluumaad fudud oo ku saabsan sida nidaamka daryeelka caafimaadku uga shaqeeyo Norway iyo cidda aad la xidhiidhi karto markaad caawimo u baahan tahay. Macluumaadkan waxaa qoray oo tayada hubiyay maamulka caafimaadka ee Norway.

Ma u baahan tahay daryeel caafimaad? 

Ma waxaad u socotaa isbitaalka ama inaad aragto dhakhtar takhasus leh? 

Lacag bixinta daryeelka caafimaadka 

Shaqo iyo xanuun 

Norway, waxaan leenahay dhowr qorsheyaal taageero oo kala duwan kuwaas oo hubin doona dakhliga haddii aadan shaqayn karin sababo la xiriiro xanuun ama dhaawac dartiis.   

Waxa kale oo aad heli kartaa taageero haddii aad u baahan tahay daryeel, aad haysato kharashyo caafimaad oo dheeraad ah, ama haddii aad u baahan tahay qalab gargaar iyo qalabayn.  

Sida saxda ah waxaad xaqa u leedahay waxay ku xirnaan doontaa xaaladaada. Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan taageerada maaliyadeed ee khuseeya xaaladdaada, ee bogga NAV: Helse og sykdom (nav.no)

Uurka, ka hortagga uurka iyo soo rididda 

Carruurta iyo dhalinyarada 

Caafimaadka dhimirka 

Qaraabo ma tahay?

Marka qof qoyskaaga ka mid ah uu la ildaran yahay xanuun daran ama waqti dheer ah, nooca caawimada ay helaan waxay kuu samayn doontaa isbeddel weyn adiga oo ah xubin qoyskaaga ah iyo xigaalka ahaan. Si kastaba ha ahaatee, ladnaantaada sidoo kale waa muhiim, waana inaad raadsataa talo iyo taageero ka hor intaanay dhibaatadu noqon mid aad loogu adkaysto.

Sida adeegyada daryeelka caafimaadku uga shaqeeyaan Norway 

Gal Helsenorge

Waxaa jira wax yaalo badan oo aad samayn karto si aad ugu la socoto baahiyahaaga caafimaad ee onlaynka. Gal Helsenorge si aad u aragto fursadahaaga.

Waxa ku qoran waxaa soo diyaariyay Helsedirektoratet, Helfo, Pasientreiser HF, Norsk helsenett

Markii ugu dambaysay ee la cusbonisiiyay Salaasa, Bisha Tobnaad 03, 2023