Tjenester på Helsenorge

På Helsenorge finnes mange tjenester du kan benytte for å følge opp din helse. Flere er under utvikling. Du ser også tjenester som er under utprøving i utvalgte områder i Norge.

Kvinne ser på Helsenorge på mobil

Mange av tjenestene er nye og under utvikling. Når en tjeneste er ny, vil den ofte prøves ut i et begrenset geografisk område før den gjøres tilgjengelig for alle. Noen av tjenestene som vises på Helsenorge kan derfor være lite aktuelle for deg foreløpig.

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Sist oppdatert tirsdag 25. februar 2020