Tjenester på helsenorge.no

På helsenorge.no finnes mange tjenester du kan benytte for å følge opp din helse. Flere er under utvikling. Du ser også tjenester som er under utprøving i utvalgte områder i Norge.

På Helsenorge samles tjenester du kan benytte for å følge opp din helse.

Mange av tjenestene er nye og under utvikling. Når en tjeneste er ny, vil den ofte prøves ut i et begrenset geografisk område før den gjøres tilgjengelig for alle. Noen av tjenestene som vises på helsenorge.no kan derfor være lite aktuelle for deg foreløpig.