Selvmordstanker og selvmord

Har du selvmordstanker, er det viktig å vite at du ikke er alene om å ha det slik. Husk at det er mange som kan og vil hjelpe deg. Gi andre en mulighet til å hjelpe deg ved å fortelle dem hvordan du har det.

Ring 113

Ved akutt fare for selvmord, ring 113 umiddelbart. Ring heller en gang for mye enn en gang for lite.

Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv

Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv

Selvmordstanker synes ikke, og mange som sliter med selvmordstanker holder tankene for seg selv. Derfor må vi snakke om det. Det kan redde liv.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)

Helsedirektoratet, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Selvmordstanker og selvmord. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert tirsdag 12. oktober 2021 [hentet onsdag 29. november 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/selvmordstanker-og-selvmord/