Selvmordstanker og selvmord

Har du selvmordstanker, er det viktig å vite at du ikke er alene om å ha det slik. Husk at det er mange som kan og vil hjelpe deg. Gi andre en mulighet til å hjelpe deg ved å fortelle dem hvordan du har det.

Ring 113

Ved akutt fare for selvmord, ring 113 umiddelbart. Ring heller en gang for mye enn en gang for lite.

Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv

Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv

Selvmordstanker synes ikke, og mange som sliter med selvmordstanker holder tankene for seg selv. Derfor må vi snakke om det. Det kan redde liv.

Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv

Fra 24.oktober gjennomføres kampanjen «Snakk om selvmordstanker- det kan redde liv» i Trøndelag og Møre og Romsdal. Målet med kampanjen er å senke terskelen for å spørre direkte om man er bekymret for noen i sin omgangskrets. Det er i tillegg et mål at flere skal søke hjelp ved selvmordstanker og psykiske vansker.

RVTS Midt sine nettsider (regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), finner du mer informasjon om kampanjen og kurs og kompetanseheving.