Selvmordstanker og selvmord

Har du selvmordstanker, er det viktig å vite at du ikke er alene om å ha det slik. Husk at det er mange som kan og vil hjelpe deg. Gi andre en mulighet til å hjelpe deg ved å fortelle dem hvordan du har det.

Ring 113

Ved akutt fare for selvmord, ring 113 umiddelbart. Ring heller en gang for mye enn en gang for lite.

Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv

Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv

Selvmordstanker synes ikke, og mange som sliter med selvmordstanker holder tankene for seg selv. Derfor må vi snakke om det. Det kan redde liv.

Trenger du noen å snakke med?

Det finnes flere hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper der du kan dele tanker og følelser helt anonymt, og få støtte, råd og veiledning.

Her finner du flere hjelpetelefoner og chat-tjenester som kan være til hjelp når du har det vanskelig.

For barn og unge: 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)

Helsedirektoratet, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Selvmordstanker og selvmord. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 12. oktober 2021 [hentet mandag 22. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/selvmordstanker-og-selvmord/